Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Przemysł Obronny

Łucznik rozpocznie produkcję pierwszych polskich karabinów

Modułowy Grot od przyszłego roku zacznie zastępować w armii automaty z rodziny Kałasznikowa.
Fotorzepa, Roman Bosiacki
Za rok ruszy w Łuczniku najnowoczeœniejsza w Europie linia do produkcji pierwszych polskich karabinów. Z czasem to one uzbrojš armię.

Dla radomskiej fabryki, która przed wojnš robiła legendarne VIS-y, to szansa na zbudowanie współczesnej marki: modułowy Grot będzie pierwszym seryjnie wytwarzanym karabinkiem polskiej konstrukcji w nowożytnej historii Sił Zbrojnych RP. Po podpisaniu w czasie ostatnich targów obronnych w Kielcach kontraktu na dostawy 53 tys. Grotów za ok. 500 mln zł Łucznik musi przyspieszyć. Termin dostaw wyznaczono na 2020 rok. Adam Suliga, prezes Łucznika, ma już plan inwestycyjny rozpisany na tygodnie: zacišgnięty właœnie ponad 80-milionowy kredyt pozwoli w niespełna rok postawić w nowych halach fabryki specjalistycznš linię technologicznš.

Cyfrowa rewolucja

Co najmniej kilkadziesišt nowych obrabiarek sterowanych numerycznie pozwoli szkolonym ekspresowo specjalistom osišgnšć precyzję, powtarzalnoœć i jakoœć detali niespotykanš w czasach masowej produkcji automatów z rodziny kałasznikowa i jego następców. Zakład zatrudniajšcy obecnie ponad 510 pracowników już szuka co najmniej 100 nowych operatorów i mechaników.

Docelowa wydajnoœć radomskiej fabryki ma wzrosnšć z obecnych 20 tys. ok. 60 tys. sztuk broni strzeleckiej rocznie, a MSBS ma zbudować firmie nowš legendę.

– Będziemy sprzedawać polskiej armii i eksportować nie tylko pojedyncze karabinki MSBS, ale cały system broni z możliwoœciš jej indywidualnego konfigurowania, montażu urzšdzeń optyczno-celowniczych, oœwietleniem taktycznym, z nożem-bagnetem i szeregiem innych nowoczesnych akcesoriów – opisuje ambitny plan prezes Łucznika.

Jeszcze pod koniec ubiegłego roku armia planowała negocjować z Fabrykš Broni Radom zakup kolejnych wiecznie modernizowanych beryli, stanowišcych obecnie etatowš broń w Siłach Zbrojnych. Wiosnš tego roku minister Antoni Macierewicz zapalił jednak zielone œwiatło dla polskiej konstrukcji, tworzonej od 2007 r. przez inżynierów Łucznika i konstruktorów z Wojskowej Akademii Technicznej.

Modułowy System Broni Strzeleckiej (MSBS) został skierowany do poligonowych, poznawczych testów do wojsk specjalnych, kadry zawodowej i żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Wojsk Terytorialnych. Po tym, jak nowe automaty 5,56 mm zyskały pozytywne recenzje od mundurowych, otrzymały nowš nazwę – Grot (od nazwiska gen. Grota-Roweckiego). Decydenci MON spodziewajš się, że modułowe groty odniosš sukces nie tylko w armii, ale także pocišgnš nasz zbrojeniowy eksport.

Żołnierze chwalš broń

MSBS nie naœladuje kałasznikowów, to broń z innej epoki: ergonomiczna, dostosowana do osób lewo- i praworęcznych, z możliwoœciš zastosowania optoelektronicznych celowników. Od poczštku budowany z wymiennych segmentów, które posłużš do rozwijania kolejnych wersji broni: lekkich karabinów maszynowych, karabinków o podwyższonej celnoœci dla strzelców wyborowych czy wersji skróconych tzw. bezkolbowych – dla komandosów. Grot może strzelać ogniem pojedynczym lub cišgłym z teoretycznš szybkostrzelnoœciš 700–900 strzałów na minutę. Skuteczny zasięg ognia to ok. 500 metrów. Magazynki majš pojemnoœć 30 lub 60 naboi standardowego kalibru NATO.

Sierżant Grzegorz Cichański z WOT daje broni pozytywnš ocenę, sam wiele lat używał wczeœniej poczciwych beryli: – MSBS jest łatwy w użyciu, prostszy w obsłudze, intuicyjny. A to cechy szczególnie istotne przy szkoleniu nabierajšcych dopiero doœwiadczenia żołnierzy WOT – mówi Cichański.

– Modułowa konstrukcja może obniżyć koszty produkcji i usprawnić obsługę logistycznš nowego uzbrojenia – twierdzš eksperci. Większoœć z nich podkreœla zalety nowego karabinka z Łucznika, ale zwraca też uwagę, że pionierska jeszcze kilka lat temu konstrukcja zdšżyła już utracić walor œwieżoœci na rynku, bo co najmniej o 5 lat spóŸniono decyzje o jej wdrożeniu do seryjnej produkcji. Wykorzystała to skutecznie zagraniczna konkurencja Łucznika.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL