Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Przemysł Obronny

Projekt zwiększenia wydatków na wojsko do 2,5 proc. PKB

Strzelcy wyborowi w Afganistanie
MON
Stopniowe zwiększanie wydatków obronnych do 2,5 proc. PKB do roku 2030 i zwiększenie liczebnoœci armii przewiduje projekt ustawy opublikowany w pištek na stronie RCL.
Obecnie budżet okreœla wydatki obronne na poziomie co najmniej 2 proc. PKB z roku poprzedniego. Projekt nowelizacji ustawy o modernizacji i finansowaniu sił zbrojnych przewiduje wydatki na obronnoœć w wysokoœci 2,2 proc. PKB w 2020 r., a docelowo w roku 2030 - na poziomie 2,5 proc. PKB, zgodnie - jak zaznaczono w projekcie - ze "Strategiš na rzecz odpowiedzialnego rozwoju". Obecnie wydatki obronne odnosi się do PKB z roku poprzedniego. - Takie brzmienie przedmiotowego przepisu nie pozwala na wypełnienie ustaleń państw członkowskich NATO podjętych na szczycie w Newport, zakładajšcych przeznaczanie minimum 2 procent PKB na obronnoœć, ponieważ według metodologii NATO przeliczenie udziału wydatków obronnych dokonuje się do PKB tego samego roku, w którym ponoszone sš te wydatki, a nie roku poprzedniego - czytamy w uzasadnieniu projektu.
Utrzymanie takiego sposobu obliczania nakładów na wojsko spowoduje, że Polska "pomimo wydatkowania znacznych œrodków na obronnoœć" będzie prezentowana jako państwo, które nie wypełnia postanowień szczytów w Newport i Warszawie. Projekt przewiduje także zwiększenie liczby etatów w siłach zbrojnych ze 150 tys. do 200 tys. - Aktualnie obowišzujšcy w tej ustawie limit 150 tys. stanowisk etatowych żołnierzy jest niewystarczajšcy bioršc pod uwagę zmiany dotyczšce w szczególnoœci kontynuacji formowania pododdziałów Wojsk Obrony Terytorialnej - argumentujš autorzy. W ramach proponowanego limitu stanowisk etatowych żołnierzy, nie więcej niż sto trzydzieœci tysięcy przeznaczyć żołnierzy zawodowych.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL