Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Przemysł Obronny

MON potwierdza: caracale idš do arbitrażu

H225M Caracal
materiały prasowe
Resort obrony narodowej oficjalnie potwierdził informację, że producent caracali Airbus Helicopters S.A.S. a także lotniczy gigant Airbus S.E. 27 grudnia 2017 r. specjalnym pismem uprzedziły polskie MON o skierowaniu do sšdu arbitrażowego sporu w zwišzku z zakończeniem postępowania dotyczšcego zakupu œmigłowców caracal.

Francuzi zarzucajš MON i polskim władzom, że w sprawie œmigłowców wielozadaniowych europejskiego koncernu prowadziły negocjacje pozorne, bez woli zawarcia umowy. Airbus będzie się więc domagał kilkudziesięciu mln zł odszkodowań z tytułu rekompensaty kosztów poniesionych na przygotowanie dokumentacji, pokazy caracali w Polsce i testy. - Gdyby w arbitrażu strona francuska podniosła kwestię utraconych korzyœci w grę wchodziłyby kwoty wielokrotnie większe – mówi ekspert z branży, pragnšcy zachować anonimowoœć.

Offsetowe potyczki

Zdaniem rzšdu powodem zakończenia negocjacji offsetowych jesieniš 2016 r. ( i de facto zerwania przetargu na dostawy 50 wielozadaniowych helikopterów bojowego wsparcia), był „brak porozumienia między stronami w zakresie kluczowych kwestii, uniemożliwiajšcych osišgnięcie kompromisu.

- Rozbieżnoœci te przesšdziły o koniecznoœci uznania negocjacji za zakończone - wyjaœnia w odpowiedzi na pytania „Rz" Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej.

Przypomnijmy, ministrowie rozwoju i obrony narodowej RP w 2016 roku zgodnie twierdzili, że propozycje kompensacyjne Airbusa nie spełniajš oczekiwań gospodarczych i zwišzanych z bezpieczeństwem kraju. Francuzi piœmie do premier Beaty Szydło przekonywali, że wprost przeciwnie, offsetowe warunki spełnili z nawišzkš.

To już wtedy jednak na zapowiedŸ dyrektora generalnego Airbus Group Toma Endersa iż koncern będzie się domagał odszkodowania za zerwanie przez polski rzšd negocjacji w sprawie zakupu 50 œmigłowców caracal za 13,4 mld zł ówczesny szef MON Antoni Macierewicz odpowiadał, że oczekiwanie odszkodowania od Polski nie ma podstaw, bo to francuska strona nie spełniła offsetowych obietnic. I to raczej polski przemysł powinien oczekiwać od Airbusa rekompensaty za przedłużanie niekonstruktywnych negocjacji.

-Ubolewam, że Airbus Helicopters nie sprostał naszym oczekiwaniom kompensacyjnym – mówił tuż po ujawnieniu decyzji o zakończeniu procedur offsetowych Bartosz Kownacki, wiceszef MON nadzorujšcy wojskowe zakupy. Wiceminister zapewniał, że rzšd negocjował z francuskim partnerem umowę offsetowš w dobrej wierze. –My, to prawda, wysoko podnieœliœmy kompensacyjnš poprzeczkę, ale to francuski partner nie spełnił wczeœniejszych deklaracji dotyczšcych przemysłowych przedsięwzięć –przekonywał Kownacki.

Zyski i straty

Eksperci podkreœlali wówczas, że jednš z przyczyn irytacji szefów lotniczego giganta może być fakt iż Airbus Helicopters aby zdšżyć z dostawš œmigłowców zaplanowanš pierwotnie na 2017 r. i nie czekajšc na zakończenie negocjacji offsetowych zawczasu uruchomił eksportowe przedsięwzięcie. Francuska prasa informowała, że helikopterowy potentat pewny korzystnego rozstrzygnięcia, zainwestował kilkadziesišt milionów euro w przygotowanie produkcji pierwszej partii caracali dla Polski.

W przesłanej we wtorek do „Rz" informacji MON ujawnia po jakie argumenty sięgnš polskie władze w trybunale arbitrażowym: „- W naszej ocenie, prawa potencjalnych zagranicznych inwestorów nie doznały żadnego uszczerbku na skutek działań państwa polskiego. Zarzuty nie znajdujš ani podstawy faktycznej ani prawnej w postanowieniach umowy między Polskš a Francjš w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji (podpisanej 14 lutego 1989 r.) oraz umowy między Polskš a Holandiš o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporzšdzonej w Warszawie 7 wrzeœnia 1992 r." – stwierdza MON.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL