Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Przemysł Obronny

Amerykanie w pościgu, czyli rakietowe żniwa MBDA

Rzeczpospolita
Europejski Dom Rakietowy MBDA, największy na naszym kontynencie producent broni precyzyjnej i potencjalny dostawca oręża dla polskiej tarczy powietrznej Narew, korzysta z powrotu zbrojeniowej koniunktury.

Firma, choć na obronnych rynkach zmaga się z coraz twardszš, amerykańskš konkurencjš, w zeszłym roku powiększyła portfel zamówień na rakietowe systemy do 16, 8 mld euro. W 2017 r. przychody koncernu były rekordowe: zamknęły się kwotš 3,1 mld euro.

To nie pierwszy tak dobry rok dla pocisków MBDA. Europejska grupa już od kilku lat dyskontuje wzrost napięcia w relacjach międzynarodowych i utrzymujšca się koniunkturę na broń w najbardziej zagrożonych konfliktami regionach œwiata.

- Już obecne zamówienia dajš perspektywę na zrównoważony wzrost rakietowej grupy przez następne 5 lat – przyznaje Antoine Bouvier, prezes MBDA. Szef koncernu zapowiada, że w strategicznych planach firmy zamiar osišgnięcia 4 mld euro rocznych przychodów w 2020 roku wydaje się całkiem realny. W ostatnich latach w odpowiedzi na oczekiwania rynku MBDA zatrudniała w swoich oddziałach we Francji, Wielkiej Brytanii i Niemczech po ok. 1000 nowych pracowników rocznie. W tym roku MBDA chce przeprowadzić rekrutację nawet większej liczby – ok. 1200 fachowców.

Europejska współpraca i sojusznicza rywalizacja

Ale taki optymistyczny scenariusz rakietowego potentata z kontynentu mogš przekreœlić rynkowi rywale zza Atlantyku.

Szefowie rakietowej grupy przyznajš, że do bezpardonowej rywalizacji z rakietowymi koncernami z USA o eksportowe kontrakty dochodzi zwłaszcza w Europie i na Bliskim Wschodzie. Prezes Bouvier zapewnia, że europejski producent odpowiada konkurencji coraz bardziej konkurencyjnš ofertš modernizacjš sprawdzonych systemów i rozwijaniem nowych.

Znaczšcy postęp w tej kwestii umożliwiło zacieœnienie w ostatnim okresie współpracy międzynarodowej w dziedzinie technologii rakietowych. Rok 2017 był pod tym względem wyjštkowo owocny. Francja i Wielka Brytania rozpoczęły fazę koncepcyjnš programu FC/ASW, którego celem jest budowa i rozwój przyszłego pocisku manewrujšcego dalekiego zasięgu i pocisków przeciwokrętowych nowej generacji, które majš w przyszłoœci zastšpić rakiety do zwalczania celów lšdowych SCALP/Storm Shadow, a także pociski morskie Exocet i Harpoon znajdujšce się w arsenałach obu krajów.

Szczyt francusko-niemiecki 13 lipca 2017 r. otworzył perspektywę współpracy w segmencie pocisków rakietowych wystrzeliwanych ze œmigłowców oraz dal impuls do rozwoju przyszłego europejskiego systemu walki powietrznej, który wymusza zastosowanie nowych technologii naprowadzania pocisków rakietowych. MBDA włšczyło się także do pierwszego programu badawczego w dziedzinie obronnoœci (projekt Ocean 2020), finansowanego przez nowy Europejski Fundusz Obronny, którego celem jest opracowanie przyszłych skuteczniejszych sposobów monitorowania akwenów morskich i przechwytywania celów oraz neutralizowania zagrożeń na wodach terytorialnych UE.

Pociski na lšdzie, morzach i w powietrzu

Europejski potentat rakietowy ujawnił, że w 2017 r. zamówienia eksportowe o wartoœci 2,6 mld euro ponownie przewyższyły przychody MBDA z kontraktów zawartych w krajach macierzystych firmy (uzyskano 1,6 mld euro). 

Największe zagraniczne zamówienia realizowane przez MBDA w 2017 r. obejmujš m.in. umowy z Katarem dotyczšce pocisków rakietowych dla baterii nabrzeżnych MCDS i uzbrojenie korwet Fincantieri. Od tego roku dojdš też zamówienia na oręż dla myœliwców Eurofighter Typhoon, zakontraktowane w ramach umowy która wchodzi w życie w 2018 r.

Inne ważne kontrakty wygrane w 2017 r. obejmujš systemy rakietowe krótkiego zasięgu VL MICA dla egipskich korwet GoWind i morskie pociski Sea Ceptor do fregat typu 23 w Chile, a także rakiety woda-woda Marte zamówione do szybkich patrolowców przez Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Znaczšca częœć dostaw trafia już od zeszłego roku na rynek „wewnętrzny” krajów należšcych do MBDA. We Francji rozpoczęły się pierwsze dostawy morskich pocisków samonaprowadzajšcych (MdCN) i pocisków œredniego zasięgu (MMP) dla sił lšdowych. W Zjednoczonym Królestwie startujš zamówienia na dodatkowe pociski powietrze - powietrze Meteor – przeciwlotnicze rakiety sš integrowane właœnie z myœliwcami 5 generacji F-35 Lightning II.

W Niemczech oficjalnie rozpoczęły się negocjacje z rzędem w sprawie programu budowy systemu obrony powietrznej TLVS.

We Włoszech, wybrano pocisk CAMM ER o przedłużonym zasięgu w ramach wymiany rakietowego oręża dla sytemu obrony powietrznej Aspide.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL