Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Przemysł Obronny

Ostatni ogniowy sprawdzian polskich Patriotów

materiały prasowe
Amerykański concern Raytheon, producent antyrakietowych zestawów Patriot, przeprowadził na poligonie White Sands w stanie Nowy Meksyk ogniowe testy najnowszego udoskonalonego systemu.

Próby wypadły pomyœlnie - zakomunikował producent broni, która wkrótce powinna być również orężem polskiej tarczy powietrznej „Wisła”. 

Najprawdopodobniej w końcu marca MON zakończy ostatnie uzgodnienia i podpisze z administracjš USA kontrakt na dostawę pierwszych dwóch baterii Patriot.

Jak poinformował Raytheon podczas testu przeprowadzonego nad pustkowiami White Sands przez żołnierzy armii USA, dwa pociski przechwytujšce systemu Patriot zostały wystrzelone przeciwko dwóm taktycznym pociskom balistycznym przy użyciu udoskonalonego oprogramowania Post Deployment Build 8 (PDB-8). Najnowsze testy były obserwowane przez ekspertów z 8 krajów sojuszniczych USA, w tym aktualnych i potencjalnych nabywców broni w ramach eksportowej procedury Foreign Military Sales.

Inwestycje rakietowych partnerów

Producent potwierdził, że unowoczeœnienie przeciwrakietowego systemu to rezultat sugestii i współpracy technicznej, a także inwestycji państw z grona 14 partnerów programu Patriot. 

Z chwilš podpisania umowy na dostawy broni dla Sił Zbrojnych RP, Polska będzie mogła wnosić swój wkład w rozwój rakietowego systemu i korzystać z technologicznego dorobku obecnego „klubu użytkowników Patriot”.

– Powodzenie ostatniego testu jest dowodem opłacalnoœci inwestycji dokonywanych przez 14 globalnych użytkowników naszej broni – zachwalał Tom Laliberty, wiceprezes ds. zintegrowanej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej w dziale zintegrowanych systemów obrony firmy Raytheon. – Dzięki cišgłym inwestycjom będziemy mogli kontynuować modernizację i ulepszanie zestawów Patriot tak, aby wyprzedzały one pojawiajšce się zagrożenia- zapewnił Laliberty.

Sokoli wzrok rakietowego oręża

Testowana na poligonie White Sands najnowsza wersja broni - PDB-8 - ma znaleŸć się w służbie US Army i u innych partnerów Patriot do końca tego roku. Podstawowe modyfikacje systemu zapewniajš zwiększone możliwoœci identyfikacji celu („wróg-obcy”) i radarowego przeszukiwania przestrzeni. 

Udoskonalona wersja komputera kierowania ogniem (Fire Solution Computer) pozwala operatorom Patriot wykorzystać w pełni możliwoœci najbardziej zaawansowanych kierowanych pocisków antybalistycznych PAC-3 MSE, produkcji Lockheed Martin, które niszczš wrogš rakietę poprzez bezpoœrednie, kinetyczne trafienie. W pakiecie modernizacyjnym jest też nowy system zarzšdzania walkš (Weapons Control Computer), który zapewnia o 50 proc. większš moc obliczeniowš i rozwinięte wersje oprogramowania uwzględniajšce aktualne i wcišż ewoluujšce zagrożenia ze strony wrogich samolotów taktycznych rakiet balistycznych, pocisków manewrujšcych i bezzałogowych statków powietrznych.

Szybkie rakiety PAC-3 majš przyszłoœć

Przy okazji testów na poligonie White Sands koncern Locheed Martin ujawnił, że w próbach sprawdzono m. in. dwa zmodyfikowane pociski przechwytujšce PAC-3 CRI (Cost Reduction Initiative). - Przechwycenia wykonane przez PAC-3 CRI potwierdziły niezawodnoœć i gotowoœć bojowš kierowanych rakiet wcišż rozwijanych w ramach programu nadzoru polowego (Field Surveillance Program) realizowanego przez armię USA – zapewnił koncern LM. Przeprowadzony test był równoczeœnie dziesištym i jedenastym udanym przechwyceniem dokonanym przez pociski PAC-3 CRI w ramach programu FSP w cišgu ostatnich szeœciu lat. Łšcznie swojš skutecznoœć w testach powietrznych na poligonie White Sands udowodniło ponad szeœćdziesišt pocisków przechwytujšcych tego typu – pochwalił się Lockheed Martin. 

Niedawny test w locie przeprowadzony na White Sands – zdaniem Lockheeda - potwierdził zdolnoœci pocisków PAC-3 CRI „w zakresie namierzania, œledzenia i przechwytywania nadlatujšcych pocisków, przy jednoczesnym spełnianiu wymagań niezawodnoœci w warunkach polowych”.

Jay Pitman, wiceprezes ds. programów PAC-3 w dziale Pocisków i Kontroli Ognia firmy Lockheed Martin zapewnia, że interceptory PAC-3 - jedyne na œwiecie, sprawdzone w warunkach bojowych pociski przechwytujšce o wysokiej prędkoœci typu hit-to-kill „długo będš służyć jako kluczowy element zintegrowanych, warstwowych systemów obrony powietrznej”.

Do tej pory rakiety tego typu jako oręż dla obrony powietrznej zamówiło 11 krajów: Stany Zjednoczone, Niemcy, Kuwejt, Japonia, Katar, Korea Południowa, Arabia Saudyjska, Tajwan, Rumunia, Holandia oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. Także w przetargowych wymaganiach polskiej armii zapisano zamówienie na ponad 200 pocisków PAC-3 MSE dla kontraktowanych właœnie zestawów Patriot.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL