Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Przemysł Obronny

Dobra zmiana: polska firma obsłuży wielozadaniowe Jastrzębie

Polski samolot F-16
Fotorzepa
Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno -Technologiczne (WCBKT) we współpracy z BAE Systems i z wykorzystaniem technologii brytyjskiego giganta zbrojeniowego zajmie się obsługš naziemnš bojowych samolotów F-16 Sił Powietrznych RP. Stołeczna firma należšca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej podpisała z BAE Systems 5 letniš umowę w tej sprawie.

Bez podstawowych lotniskowych urzšdzeń, takich jak zasilacze elektroenergetyczne, nie da się uruchomić silników myœliwca, a bez podnoœników hydraulicznych – podwiesić pod jego skrzydłami rakiet i bomb. Do tej pory naprawy i serwisowanie kilkunastu urzšdzeń do lotniskowej obsługi wielozadaniowych bojowych Jastrzębi na polskich lotniskach nadzorowali i certyfikowali Amerykanie. Po kilkunastu latach eksploatacji myœliwców te kompetencje sukcesywnie przejmować będš nasi specjaliœci.

Obsługa F-16 w polskich rękach

- Wreszcie polonizujemy kluczowy element logistycznego wsparcia eksploatacji maszyn F-16 – nie kryje satysfakcji Piotr Kisiel, prezes WCBKT.

Potwierdzony kontraktem zakres współpracy z BAE Systems - obejmuje szkolenia, dostawę częœci zamiennych i usług inżynierskich. Równolegle następować ma przekazywanie umiejętnoœci. Prace rozwojowe i produkcja urzšdzeń będš mieć miejsce zarówno w zakładach Electronic Systems firmy BAE Systems w Stanach Zjednoczonych, jak również na terenie WCBKT w Warszawie.

Obronny gigant BAE Systems angażował się w przeszłoœci w modernizację polskiej armii, a obecnie zatrudnia ponad 100 specjalistów w Poznaniu, gdzie opracowywane sš informatyczne narzędzia, programy i usługi z zakresu analizy danych, zarzšdzania ryzykiem i wykrywania oszustw m.in. w systemach finansowych.

Szansa na strategiczna współpracę

Działajšce od 1968 roku Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno - Technologiczne S.A., liczy 150 fachowców i ma na koncie udane własne konstrukcje urzšdzeń do lotniskowej obsługi statków powietrznych, nagradzane m.in. na branżowych targach i wystawach. Dzięki umowie z BAE Systems WCBKT będzie mogło znacznie poszerzyć swoje kompetencje w dziedzinie certyfikowanego serwisowania i remon­tów urzš­dzeń lot­ni­sko­wych potrzeb­nych do obsługi samolotów F-16C, a także eksploatowanych w siłach zbrojnych maszyn trans­por­to­wych C-130E Hercules amerykańskiej konstrukcji.

Kursy i szkolenia pracowników WCBKT majš wystartować już od poczštku przyszłego roku i zakoń­czyć się zdobyciem uprawnień do prac przy 14 rodzajach urzšdzeń lotniskowych pod koniec pierwszego kwartału 2018 roku. Potem sukcesywnie będzie następowało nabywanie zdolnoœci produkcyjnych dostosowanych do potrzeb serwisu Jastrzębi w kolejnych etapach ich eksploatacji.

- Docelowo współpraca polskiej firmy z zagranicznym partnerem ma otworzyć drogę do produkcji i sprzedaży polskich urzšdzeń lotniskowych na rynkach zachodnich w ramach łańcuchów dostaw BAE Systems - planuje prezes Kisiel.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL