Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Przemysł Obronny

MON: w nocy podpisano memorandum na Patrioty

Fotorzepa, Andrzej Skłodowski
Podpisano memorandum informujšce, że rzšd Stanów Zjednoczonych wyraża zgodę na sprzedanie Polsce baterii rakiet Patriot w najnowoczeœniejszej konfiguracji, takiej jakiej używajš wojska USA – poinformował szef MON Antoni Macierewicz.

- Konfiguracja, w której nabywamy rakiety Patriot jest specjalnie dostosowana do polskich wymogów. Żadna inna armia œwiata dotychczas nie miała możliwoœci uzyskania rakiet Patriot w konfiguracji szczególnie dobranej i dostosowanej do wymogów – powiedział minister wskazujšc, że ten system może być odpowiedziš na rosyjskie rakiety Iskander.

Rzšd Stanów Zjednoczonych wyraził zgodę na sprzedanie Polsce baterii rakiet Patriot w najnowoczeœniejszej konfiguracji, takiej jakiej używajš wojska USA. Według Macierewicza, wczeœniej tylko Izrael uzyskał od USA takie warunki dostosowujšce system Patriot do szczególnych wymogów innej armii.

- Te rokowania dotyczšce rakiet Patriot nie przyspieszyłyby i nie napotkałyby na tak przyjaznš i otwartš postawę rzšdu Stanów Zjednoczonych, jak to w memorandum jest sformułowane, gdyby nie była to administracja pana prezydenta Donalda Trumpa - oœwiadczył Macierewicz. Według niego, memorandum jest "jeszcze jednym dowodem na to, jak naprawdę wyglšda wspaniała współpraca między USA i Polskš".

30 mld na "Wisłę"

Pierwsze baterie rakiet Patriot majš trafić do Polski do 2022 r. - dodał szef MON. Zaznaczył, że wraz z nabyciem wyrzutni rakiet Homar uzupełnia to "całoœciowš strukturę polskiego systemu obronnego" - czyli tarczy antyrakietowej "dajšcej nam pełne bezpieczeństwo przed jakimkolwiek przeciwnikiem dysponujšcym jakškolwiek broniš mogšcš Polsce zagrażać".

Zakup amerykańskiego rakietowego oręża dla przyszłej tarczy powietrznej „Wisła” jest największš, wartš ok. 30 mld zł inwestycjš zbrojeniowš polskiej armii.

Porozumienie z USA przewiduje wyposażenie broni oferowanej Polsce w najnowoczeœniejszy sieciocentryczny system zarzšdzania walkš i dowodzenia IBCS i tzw. dookrężny radar o polu widzenia 360 stopni wykorzystujšcy najnowsze technologie oparte na azotku galu (GaN), poprawiajšce wielokrotnie wydajnoœć i skutecznoœć rozpoznania i kierowania ogniem. Waszyngton potwierdził też zielone œwiatło dla eksportu do Polski kierowanych pocisków SkyCeptor, najnowszego oręża skonstruowanego ostatnio z myœlš o rozszerzeniu możliwoœci bojowych zestawów Patriot.

Memorandum potwierdzajšce zgodę władz Ameryki na transfer krytycznych technologii do sojuszniczej Polski, zostało podpisane jeszcze w nocy tuż po lšdowaniu prezydenta Donalda Trumpa w Warszawie. To oficjalne przyrzeczenie rzšdu USA nie oznacza jeszcze uzgodnienia kontraktu na dostawy 8 baterii Patriot, potrzebnych do obrony strategicznych obszarów państwa , kluczowych obiektów infrastruktury krytycznej i zgrupowań wojska przed atakiem z powietrza, które polskie MON od wielu miesięcy negocjuje w Ameryce. Potwierdza jednak, że polskiej stronie udało się przeforsować częœć istotnych wymagań postawionych przez Siły Zbrojne RP producentom „Patriotów”.

Czytaj także: Lockheed Martin uzbroi rakietowego Homara

Czytaj także: MON rozpocznie negocjacje w sprawie zakupu rakietowego systemu Patriot

Siemoniak: Patrioty potrzebne; rzadki przykład dobrej kontynuacji rzšdów

Zestawy Patriot sš Polsce potrzebne; memorandum w tej sprawie to jeszcze nie umowa, to formalnoœć, ale to rzadki przykład dobrej kontynuacji działań kolejnych rzšdów w obszarze bezpieczeństwa - ocenił w czwartek były minister obrony, poseł PO Tomasz Siemoniak.

"Memorandum ws. Patriotów to dobre informacje (…), dobra kontynuacja" – powiedział Siemoniak w radiowej Jedynce. Przypomniał, że o wyborze zestawów Patriot jako przedmiotu rozmów o kontrakcie w programie obrony powietrznej œredniego zasięgu Wisła zdecydował w 2015 r. rzšd PO-PSL, wybierajšc tę ofertę spoœród trzech złożonych.

"Uważam, że taki system jest Polsce pilnie potrzebny. Rzšd Stanów Zjednoczonych od samego poczštku był temu bardzo przychylny. Memorandum jest formalnoœciš, ale jest to rzadki przykład dobrej kontynuacji, gdzie kolejne rzšdy, jakże różne, idš w kierunku budowania bezpieczeństwa Polski. I to dobrze" – powiedział Siemoniak.

Jak zauważył, "w sprawach obrony jedna kadencja to za mało, przedsięwzięcia sš na kilkanaœcie, czasami kilkadziesišt lat i takim przedsięwzięciem jest system Patriot".

Odnoszšc się do wizyty amerykańskiego prezydenta w Warszawie polityk ocenił, że Donald Trump œwiadomie wybrał Polskę i Europę Œrodkowš i Wschodniš. "Widać chce mocno powiedzieć o gwarancjach amerykańskich dla państw takich jak Polska" – dodał.

Siemoniak wskazał, że Trump nie jest pierwszym amerykańskim prezydentem, który przyjeżdża do Warszawy. "Pamiętamy wystšpienie Baracka Obamy sprzed trzech lat mówišce o decyzji o amerykańskiej obecnoœci wojskowej we wschodnie Europie, w zwišzku z agresywnš politykš Rosji. Pamiętamy wystšpienie Billa Clintona sprzed 20 lat, kiedy powiedział że Polska przystšpi do NATO. Myœlę, że Donald Trump dobrze się wpisuje w amerykańskš tradycję ważnych przemówień w Warszawie" – ocenił.

Pytany czy politycy PO będš na pl. Krasińskich, gdzie planowane jest wystšpienie prezydenta USA odparł, że "oczywiœcie politycy Platformy m.in. przewodniczšcy Grzegorz Schetyna i delegacja parlamentarzystów będš obecni". "Z wielkim szacunkiem podchodzimy do Stanów Zjednoczonych, do naszych więzi - i z otwartoœciš do tego, co prezydent Donald Trump będzie chciał Polakom i Europie Wschodniej - bo nie zapominajmy, że będzie kilkunastu przywódców – powiedzieć" – dodał.

Odnoszšc się do idei Trójmorza, Siemoniak powiedział, że "samo spotkanie przywódców państw w Warszawie jest dobrym faktem" ale – jak zauważył – "państwa te majš różne interesy". "Nie wiem czy jest choć jedna sprawa bardziej długofalowa, która je łšczy - poza pragnieniem bezpieczeństwa i poza chęciš bycia częœciš Zachodu" – ocenił.

Dodał, że "tylko pozytywy wynikajš z tego, że przywódcy rozmawiajš". "Siła Polski brała się i oby się brała w przyszłoœci, z tego że mamy œwietne relacje ze Stanami Zjednoczonymi, ale i z Niemcami, Francjš i innymi państwami Europy Zachodniej. Potencjał wojskowy Polski jest większy niż wszystkich państw Trójmorza razem wziętych; te państwa majš tego œwiadomoœć" – powiedział.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL