Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Przeglšd prasy

Przeglšd prasy: Imigranci, taśmy i Trybunał

Marek Domagalski
Fotorzepa, Waldemar Kompała
Tuż przed wakacjami odżywajš nowe-stare tematy: problem imigrantów oraz taœmy, które zapowiadajš dłuższy serial, tak mocno podkręcony ostatnio za sprawš nagrań politycznych wynurzeń księdza Kazimierza Sowy i jego kompanów.

„Gazeta Wyborcza” spekuluje, bo jak inaczej zakwalifikować słowa: - twierdzš informatorzy „Gazety Wyborczej”, a twierdzić majš, że za aferš podsłuchowš stojš agenci CBA zwišzani z Mariuszem Kamińskim.

Jeœli dobrze pamiętam (to już MD), sam Kamiński temu solennie zaprzeczał a organy œcigania pod rzšdami Donalda Tuska i Ewy Kopacz nie znalazły tropu do Kamińskiego. W każdym razie połowa, jeœli nie więcej, aktywnych politycznie Polaków, czeka pewnie na kolejne odcinki, tzn. taœmy, tym bardziej, że mamy kolejny długi weekend, a pogodę takš sobie. W każdym razie pomysłodawca serialu z restauracji „Sowa i Przyjaciele”, kto nim by nie był, przy całej tej mniej estetycznej stronie podsłuchów, chyba dostanie kiedyœ order, może nawet ulicę. NieŸle bowiem zamieszał w układzikach Trzeciej RP. 

Z wokandy prasowej nie spada także w ostatnich dniach podgrzany spór między władzš pisowskš a sšdownictwem, choć ostatnia informacja (więcej w „Rzeczpospolitej”), jest taka, że z wokandy Trybunału Konstytucyjnego na 22 czerwca spadł termin zbadania - z wniosku posłów PiS - konstytucyjnoœci regulaminu wyboru I prezesa Sšdu Najwyższego. Ponoć przyczynš majš być jakieœ nowe dokumenty. 

Nie brak jednak spekulacji o jakichœ uzgodnieniach, by nie powiedzieć tarciach na linii Duży Pałac – Ministerstwo Zbigniewa Ziobry, ale też o zbliżajšcej się wizycie prezydenta USA. W każdym razie front sporów prawno-konstytucyjnych niemiłosiernie się rozszerzył, a to wbrew sztuce i grozi ugrzęŸnięciem natarcia. Ale o tym stratedzy pisowskiego obozu zapewne wiedzš. 

- Polska może stanšć przed unijnym sšdem za odmowę przyjmowania imigrantów. Anna Słojewska, korespondentka „Rz” w Brukseli opisuje procedurę wszczętš przez KE. Ma ona trzy etapy, między każdym mijajš przynajmniej dwa, trzy miesišce. Na końcu sprawa trafi do Trybunału Sprawiedliwoœci w Luksemburgu, który w cišgu kilkunastu miesięcy orzeknie, czy Polska przestrzega prawo czy go narusza. W tym momencie nie będzie mógł zasšdzić kary finansowej, ale jeœli Polska będzie go naruszać, to KE skieruje sprawę do TS ponownie i tym razem wchodzi w rachubę kara finansowa. Ale to nie wczeœniej niż za cztery, pięć lat. 

„Dziennik Gazeta Prawna” ale też „Rz” donoszš, że resort zdrowia zaproponował przepisy, które pozwolš publicznym placówkom badać i leczyć za pienišdze. Ma się rozumieć nasz prywatne. To może być rewolucja, choć rzeczniczka MZ uspokaja, że nowa regulacja tylko porzšdkuje status quo, gdyż już dziœ odpłatnych œwiadczeń zdrowotnych udzielajš placówki, które sš spółkami. 

W każdym razie zmiana dotyczy ok. 1800 placówek, które dotychczas udzielały œwiadczeń zdrowotnych tylko na podstawie kontraktu z NFZ.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL