Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Przeglšd prasy

Przeglšd prasy: Populiści rozbici o holenderskie poldery

Tomasz Pietryga
rp.pl
Skarbówka nie rozstrzyga wštpliwoœci na korzyœć podatników, choć ma taki obowišzek- pisze dziœ na czołówce „Rzeczpospolita” w tekœcie „Fiskus głuchy na prawo”. Dziennik donosi, że przepis, który nakazywał urzędnikom takie postępowanie, nie działa. Fiskus nie zastosował go ani razu. Chodzi o zasadę rozstrzygania wštpliwoœci na korzyœć podatników, która obowišzuje od 1 stycznia 2016 r. Miała uzdrowić relacje z urzędnikami i ułatwić życie przedsiębiorcom.

W dzienniku równie ciekawy tekst o próbach zachęcenia Polaków do czytania ksišżek. „Odliczenia nawet kilkaset złotych rocznie dla miłoœników ksišżki – to propozycja Polskiej Izby Ksišżki. Pomysłem zainteresowało się Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Resort potwierdza, że analizuje projekt. I choć zastrzega, że prace sš w toku i rozważa różne rozwišzania, wœród nich jest ulga w PIT na zakup ksišżek”.

W „Gazecie Wyborczej” kolejna garœć historii o zamieszaniu w polskiej armii. „Przyczynš dymisji œwietnie wyszkolonego generała- dowódcy w siłach specjalnych gen. Jerzego Guta jest nominowanie przez ministra Macierewicza na dowódcę GROM-u skompromitowanego oficera- alarmuje Wyborcza. W dzienniku również o wyborach w Holandii. W tekœcie „Atak Wildersa odparty” GW informuje z ulgš, że dzięki mobilizacji Holendrów do władzy nie doszedł skrajnie prawicowy populista Geert Wilders przywódca antyimigranckiej i antyunijnej Partii na rzecz Wolnoœci (PVV).

W podobnym tonie dziœ holenderskie wybory komentuje „Dziennik Gazeta Prawna” w tekœcie „Populiœci przegrali ćwierćfinał”. Fala populizmu jaka wzbiera od jakiegoœ czasu w Europie rozbiła się o holenderskie poldery”. Chociaż- jak pisze DGP – „Wilders wprowadził do parlamentu więcej swoich przedstawicieli niż w poprzednich wyborach”. W DGP również ciekawa informacja, że Polacy „polubili przyjemnoœci”. „ W cišgu dekady wyraŸnie zmieniły się nasze nawyki zakupowe. Mniej pieniędzy przeznaczamy na żywnoœć, za to coraz więcej na zdrowie, rekreację czy wyposażenie mieszkań” – donosi DGP.

„Puls biznesu” natomiast informuje w tekœcie „Mentalnoœć 2.0 zawita na GPW”, że „członek Rady Giełdy do czerwca będzie p.o. prezesa giełdy. Zdaniem rynku, ten dynamiczny prawnik z międzynarodowym obyciem to dobry kandydat na ciężkie czasy”.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL