Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Przeglšd prasy

Przeglšd prasy: Biało-czerwona do poprawki, czyli bój karmazynu z cynobrem

Fotorzepa/Waldemar Kompała
W starciu ze skarbówkš zazwyczaj problem miał podatnik, teraz rolę się odwróciły – donosi „Rzeczpospolita”.

1 marca wprowadzono reformę i utworzono Krajowš Administrację Skarbowš, która ma energicznie zajšć się nieuczciwymi firmami i oszustami podatkowymi. Jednak do tej pory inspektorzy nie dostali nowych angażów, nie majš okreœlonego zakresu obowišzków, a nawet nie majš nowych legitymacji. Co to może oznaczać? Że ich decyzje mogš być podważane w sšdach jako podjęte przez ludzi, którzy nie majš do tego uprawnień. Ministerstwo Finansów uspokaja, że wydało odpowiednie przepisy przejœciowe, ale nowych legitymacji, pieczštek i mundurów nie ma i pewnie szybko nie będzie.

No, ale jak nie legitymacjš podatnika, to PiT-em! „Gazeta Wyborcza” postanowiła sprawdzić, czy da się szybko złożyć PiT przez urzšd skarbowy. Od niedawna jest taka możliwoœć – zamiast żmudnych i samodzielnych obliczeń ulg i podatków, można przez internet poprosić o to US. Czynnoœć taka miała trwać 2-3 minuty, bo sam formularz PiT ma dwie strony. Jednak instrukcja, jak to zrobić, ma aż… 79 stron, w dodatku napisanych językiem mocno technicznym, niezbyt łatwym do zrozumienia. Ministerstwo Finansów ocenia, że z tej formy rozliczenia może skorzystać nawet 13 milionów podatników. Paradoksalnie pomysł ma, moim zdaniem, duże szanse, ale nie dlatego, że nowy, internetowy itp. Wielu podatników składa PiT w ostatniej chwili, często na pocztach, które ostatnio bardzo się zatkały. A gdzie lepiej spędzić kilka godzin? W kłótliwej kolejce do okienka, czy w domu, przy herbacie i przed komputerem?

O kolejnej odsłonie afery reprywatyzacyjnej pisze „Rzeczpospolita”. Œledczy już jakiœ czas temu wzięli się za handlarzy roszczeń i pomagajšcych im urzędników. Teraz okazało się, że nie bez winy jest także prokurator, który mimo zgromadzonych przez Centralne Biura Antykorupcyjne 10 tomów dokumentów nie wszczšł œledztwa. Chodzi o Justynę B. z Prokuratury Okręgowej w Warszawie, która akta otrzymała jeszcze w 2015 roku. W czerwcu 2016 roku, po krótkim postępowaniu sprawdzajšcym, odmówiła rozpoczęcia dochodzenia, wskazujšc na „brak znamion czynu zabronionego”. Teraz Prokuratura Generalna sprawdza, czy nie przeprowadzić wobec niej postępowania dyscyplinarnego. Na razie jednak Justyna B. nie została zawieszona i cišgle jest czynnym prokuratorem.

„Gazeta Wyborcza” ostrzega przyszłych emerytów przed planami rzšdu. Chciałby on wprowadzić w życie zasadę, że emeryturę dostaje tylko ta osoba, która płaciła składki do ZUS co najmniej 15 lat. Ci, którzy nie osišgnęli takiego limitu, nie mieliby prawa do œwiadczenia. Mało tego – państwo nie zwróciłoby nawet pieniędzy dla tych, którzy pracowali krócej, ale pracowali. Słowem – ZUS emerytur by nie dawał, a jeszcze zabrałby to, co wczeœniej na wypłatę tych emerytur œcišgnšł z podatnika. Przypomina mi się w tym miejscu fragment piosenki Kazika Staszewskiego i Kultu sprzed prawie ćwierć wieku lat: „Słyszysz - to nie przesada, tu z nami nie ma żartów / Nasz wódz po ciebie przysłał wyczyœcić cię z zarobków”. Wystarczy wstawić „ZUS” zamiast „wódz” i nawet rytm się nie gubi!

A jeœli już jesteœmy przy polskim rocku – jeszcze jeden cytat, tym razem z Lecha Janerki: „kolor naszej flagi jest złożony / kolor górny jest kolorem białym / kolor dolny to kolor czerwony”. Sprawa więc niby prosta, jest jednak problem, bo na co dzień czerwień na naszych oficjalnych flagach jest często za mało czerwona, a biel wpada w odcienie szaroœci. Przepisy okreœlajšce odpowiednie parametry pochodzš z czasów PRL, w dodatku brały one poprawkę na płótno, na którym kolory miały być nanoszone. Jak informuje „Rzeczpospolita”, sprawę chce uporzšdkować Ministerstwo Kultury, które pracuje nad nowelizacjš ustawy o symbolach narodowych. Tam zostanie przesšdzone, czy ten dolny kolor to będzie karmazyn, czy może cynober. Przy okazji poprawi się też i orła – będzie on wykonany w technice wektorowej. Przy wydrukach czy wyœwietleniach na ekranach kontury będš bardziej wyraŸnie, lepiej się będzie skalował, ale straci półcienie. Coœ za coœ…

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL