Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Przeglšd prasy

Trybunał wraca ale z mniejszymi emocjami

Po miesišcu nieobecnoœci w mediach wraca Trybunał Konstytucyjny. Wtorkowa rozprawa wywołuje jednak dużo mniejsze emocje niż poprzednie.

W Rzeczpospolitej na pierwszej stronie główny tekst poœwięcony jest zdrowiu.  W tekœcie zatytułowanym "Legalne leki z marihuanš" piszemy o tym, że Ministerstwo Zdrowia refunduje import œrodków zawierajšcych tzw. medycznš marihuanę. Lekarze chwalš resort za podjęcie takich działań.

Gazeta informuje też o zbliżajšcej się wielkiej reformie wymiaru sprawiedliwoœci. Ministerstwo Sprawiedliwoœci znalazło sposób na reorganizację sšdów i zamierza postawić na sšdy œredniej wielkoœci. Będzie więc duże łšczenie małych sšdów i i dzielenie na mniejsze sšdów molochów. 

Gazeta Wyborcza z kolei w tekœcie zatytułowanym "Nasz głos wolny w Radzie Europy" pisze o tym, że w Polsce dokonuje się rewolucja ustrojowa. Gazeta przywołuje słowa Jarosława Kurskiego, pierwszego zastępcy redaktora naczelnego Gazety Wyborczej: Wolne media sš jedynym gwarantem demokracji - mówił wczoraj na w komisji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

O rozpoczętej we wtorek rozprawie przed Trybunałem zaledwie krótka notka. 

Główny tekst Gazety Prawnej przeznaczony jest dla kierowców. W tekœcie zatytułowanym "kierowcy sfinansujš oddziały ratunkowe" dziennik pisze, że stawki ubezpieczenia komunikacyjnego OC wzrosnš o kilkanaœcie procent. Ministerstwo Zdrowia planuje, że częœć pieniędzy pochodzšcych ze sprzedaży obowišzkowych ubezpieczeń OC zasili szpitalne oddziały ratunkowe.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL