Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prokuratorzy

Jak prowadzić sprawy o znęcanie się nad zwierzętami - wytyczne dla prokuratorów

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Zwierzę to nie rzecz – przypomina prokuratorom zastępca prokuratora generalnego.

Krzysztof Sierak, zastępca prokuratora generalnego, wydał właœnie wytyczne dla œledczych, jak prowadzić sprawy o znęcanie się nad zwierzętami. Przypomina o cišżšcych na nich obowišzkach.

Jako pierwszy wymienia szybkš i zdecydowanš reakcję na wszelkie doniesienia o znęcaniu się nad zwierzętami i zadawaniu im cierpień. Zwłaszcza gdy dopuszcza się tego właœciciel, czyli osoba zobowišzana do opieki i ich ochrony.

Drugi obowišzek prokuratorów to wdrożenie intensywnego nadzoru nad dochodzeniami w tych sprawach.

Trzeci – żšdanie surowych kar, a jeœli jest to uzasadnione okolicznoœciami, bez jej zawieszania.

– Trudno sobie wyobrazić, że niczym nieuzasadnione, bezprawne zadawanie cierpienia zwierzęciu może być uznane za majšce niskš społecznš szkodliwoœć – pisze prokurator Sierak.

Obok kary pozbawienia wolnoœci prokuratorzy majš też żšdać wysokich grzywien i skarżyć ich zdaniem zbyt niskie wyroki. I kiedy tylko to możliwe, prokuratorzy majš składać wnioski o orzeczenie przez sšd nawišzki na cel zwišzany z ochronš zwierzšt oraz œrodków karnych w postaci zakazu posiadania zwierzšt, zakazu wykonywania okreœlonego zawodu czy prowadzenia okreœlonej działalnoœci i innych.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL