Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prokuratorzy

Prokuratorzy w obronie osób, którym grozi utrata mieszkań i domów

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Prokuratorzy powinni zgłaszać udział w postępowaniach sšdowych o stwierdzenie nieważnoœci czynnoœci prawnych skutkujšcych przeniesieniem własnoœci lub obcišżaniem nieruchomoœci.

Z takim zaleceniem zwrócił się Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand w piœmie skierowanym do wszystkich Prokuratorów Regionalnych.

Zalecenia Zastępcy Prokuratora Generalnego dotyczš w szczególnoœci postępowań cywilnych w sprawach utraty własnoœć mieszkań i domów lub groŸby ich utraty wskutek wczeœniej zawartych przez poszkodowanych umów pożyczek, przewłaszczeń na zabezpieczenie i innych podobnych umów.

Ponadto prokurator Robert Hernand polecił przeanalizowanie wszystkich spraw karnych, które zakończyły się prawomocnymi uniewinnieniami, a które były postawš do podejmowania przez prokuratorów działań cywilnych lub administracyjnych. Celem tej analizy będzie ustalenie, czy istniejš przesłanki do wniesienia kasacji, czy odstšpienie od ich sporzšdzenia było prawidłowe, a także sprawdzenie, czy powinien być sporzšdzony wniosek o wniesienie kasacji przez Prokuratora Generalnego.

Wyniki analizy Prokuratorów Regionalnych majš być przedstawione Prokuraturze Krajowej do 13 listopada 2017 r.

ródło: Prokuratura Krajowa

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL