Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prokuratorzy

Prokuratorzy krytycznie oceniajš jakość pracy dochodzeniowo-śledczej policji

Fotorzepa, Piotr Wittman
Policjanci z dochodzeniówki nie radzš sobie z trudnymi sprawami gospodarczymi. Powód? Brak szkoleń. Prokuratorzy krytykujš to i chcš zmian.

Prokuratorzy krytycznie oceniajš jakoœć pracy dochodzeniowo-œledczej policji. Wytykajš brak systematycznoœci, koncentracji czynnoœci, planu, bezczynnoœć, opieszałoœć, brak inicjatywy, przewlekłoœć oraz błędy w sporzšdzaniu decyzji i wadliwe ich uzasadnienia. Czas na zmiany - uważajš. Taki wniosek płynie z raportu przygotowanego właœnie przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwoœci. Badanie przeprowadzono w pierwszej połowie 2017 r . Przepytano w nim ponad tysišc prokuratorów.

Nie jest dobrze

Z czym jest najgorzej? Błędy popełniane sš najczęœciej w postępowaniach przygotowawczych w sprawach wielowštkowych i gospodarczych, obejmujšcych wielu podejrzanych lub œwiadków, oraz wymagajšcych wiedzy specjalistycznej. Konkretnie, zdaniem badanych prokuratorów, najgorzej jest w sprawach o przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, mieniu, życiu i zdrowiu oraz rodzinie i opiece. Jak jest przyczyna? Nadmierne obcišżenie pracš funkcjonariuszy policji, którzy prowadzš jednoczeœnie zbyt wiele dochodzeń.

Kolejna przyczyna to niedostateczne wyszkolenie funkcjonariuszy, brak szkoleń.

Potwierdza to prokurator Piotr Kosmaty z Prokuratury Regionalnej w Krakowie.

– Ze współpracš bywa różnie – przyznaje. I dodaje, że braki najczęœciej widać w sprawach gospodarczych. A te powodujš, że czynnoœci wymagajš więcej czasu, więc w efekcie pojawia się przewlekłoœć. Na tym nie koniec.

Sporym problemem jest też zlecanie czynnoœci procesowych o istotnym znaczeniu dla sprawy do wykonania innym jednostkom policji, co wydłuża postępowanie i prowadzi do koniecznoœci powtarzania czynnoœci z powodu niekompletnoœci uzyskanych danych.

Trudna współpraca

Pytani o współpracę prokuratorzy narzekajš na brak odpowiedniej i częstej komunikacji oraz odmiennoœć statystyk policyjnych i prokuratorskich powodujšcš różnicę priorytetów. Stšd też trudnoœci w egzekwowaniu poleceń prokuratora.

Doœć często w badaniu sygnalizowano również nieprzywišzywanie przez policjantów odpowiedniej wagi do spraw procesowych.

– Zadowala ich wykrycie sprawcy, a już udowodnienie sprawstwa i winy należy do kogoœ innego, konkretnie do prokuratora – tłumaczš œledczy.

Problem widać także w komisariatach, przy prowadzeniu postępowań odnoszšcych się do drobnej przestępczoœci, gdzie jest młoda kadra niedoœwiadczonych policjantów, którzy nie majš od kogo się uczyć.

Im poważniejsze przestępstwa i wyżej usytuowana jednostka, tym lepsza jest współpraca. Lepsza jest ona także w jednostkach w mniejszych miejscowoœciach, gdzie łatwiej o bezpoœredni kontakt prokuratorów i funkcjonariuszy.

W podsumowaniu raportu pojawia się postulat, aby funkcjonariusze policji byli imiennie przydzielani do konkretnych prokuratorów, a także by ci właœnie prokuratorzy mieli wpływ na ich wynagrodzenie (które ich zdaniem powinno być motywacyjne).

Dalej idšcy postulat to całkowite wydzielenie pracy dochodzeniowo-œledczej ze struktur policji. Ta powinna się zajšć tylko prewencjš. Nowa policja powinna z kolei podlegać wyłšcznie prokuratorowi i zajmować się właœnie dochodzeniami i œledztwami. Š?

Opinia dla „Rzeczpospolitej"

Adam Rapacki, generał, były wiceminister spraw wewnętrznych

Problem jest złożony dla jednej i drugiej strony. Chcšc być uczciwym do końca trzeba przyznać, że niewielu jest też prokuratorów znajšcych prawo gospodarcze na tyle by prowadzić skomplikowane sprawy gospodarcze. To prawda, że w policji może z tym być dziœ gorzej bo niedawno doszło do wymiany kadr i tych doœwiadczonych funkcjonariuszy rzeczywiœcie mocno ubyło. Każdy kto zajmował się takimi sprawami wie że aby być dobrym i skutecznym to trzeba latami pracować w tym pionie i znać realia gospodarcze. To głęboka specjalizacja, która wymaga cišgłego douczania się. W policji rzeczywiœcie zbyt krótki jest okres szkolenia podstawowego , nie ma tzw doszkalania. Brakuje wytycznych, które ułatwiłyby pracę policjantom. Potrzebne jest też otwarcie policji i prokuratury na dialog z uczciwym biznesem.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL