Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prokuratorzy

Prokuratura śledzi prokuratorów ws. oszustw podatkowych

Fotorzepa, Kuba Kamiński
Zbigniew Ziobro chce œcigać poprzednie władze za brak reakcji na oszustwa podatkowe.

Na czwartkowej konferencji prasowej minister sprawiedliwoœci i prokurator generalny Zbigniew Ziobro odniósł się do ujawnionych dzień wczeœniej przez ministra finansów luk w dochodach z VAT na kwotę ponad 200 mld zł w latach rzšdów koalicji PO–PSL. Opowiedział się za powołaniem komisji œledczej w tej sprawie, ale też zauważył, że podległa mu prokuratura już się niš zajmuje.

Już od paŸdziernika 2016 r. białostoccy prokuratorzy prowadzš œledztwo, które ma ocenić działania ówczesnych władz w sprawie zwalczania przestępczoœci podatkowej i – jak to okreœlił Ziobro – „braku reakcji na te zjawiska". Ostro skrytykował też Sšd Najwyższy za orzeczenia z 2008 r., z których wynikało, że wyłudzenia podatku należy œcigać na podstawie kodeksu karnego skarbowego, przewidujšcego łagodniejsze karanie niż kodeks karny. Owe orzeczenia (sygn. V KK 76/08 i II KK 347/07) ówczesne kierownictwo prokuratury zaleciło do stosowania w sprawach przestępstw fiskalnych.

Według Ziobry prowadzone obecnie œledztwo ma „ustalić odpowiedzialnoœć kierownictwa ówczesnej prokuratury, która podjęła w sposób bezrefleksyjny decyzję będšcš konsekwencjš tego orzeczenia Sšdu Najwyższego i wbrew obowišzujšcemu prawu (...) zaleciła prokuraturze zmianę sposobu prowadzenia tych postępowań, łšcznie z możliwoœciš umarzania postępowań".

Wskazane przez ministra niekorzystne dla interesów państwa orzeczenia dostrzegł Sšd Najwyższy już w 2013 r. Wtedy to uchwała siedmiu sędziów SN (sygn. I KZP 19/12) przesšdziła jednoznacznie, że wobec oszustów podatkowych stosuje się bardziej surowy tryb odpowiedzialnoœci, z dłuższym okresem przedawnienia włšcznie.

Na tej samej konferencji prokurator krajowy Bogdan Œwięczkowski chwalił skutecznoœć prokuratury w œledztwach dotyczšcych wyłudzeń podatkowych.

Jak podał, od marca 2016 r. zarzuty dotyczšce takich przestępstw postawiono 2172 osobom. Dotyczyły one wyłudzeń na kwotę 13,9 mld zł. Doszło do aresztowania 330 osób, a wobec 505 zapadły już wyroki.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: p.rochowicz@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL