Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prokuratorzy

Uroczystość pożegnania Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta

Andrzej Seremet - Prokurator Generalny
Fotorzepa/RobertGardziński
- Wyrażam wdzięcznoœć wszystkim prokuratorom, którzy codziennš pracš podejmowali miliony decyzji procesowych w imieniu osób pokrzywdzonych przestępstwami i w obronie prawa. Zdali oni egzamin z niezależnoœci prokuratury - powiedział Prokurator Generalny Andrzej Seremet podczas uroczystego pożegnania w dniu dzisiejszym w siedzibie Prokuratury Generalnej.

W uroczystoœci udział wzięli m.in. Minister Sprawiedliwoœci Zbigniew Ziobro, Pierwszy Prezes Sšdu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf, Prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński, Wiceprezes Naczelnego Sšdu Administracyjnego prof. Jacek Chlebny, Zastępcy Prokuratora Generalnego, przedstawiciele Krajowej Rady Prokuratury, dyrektorzy biur i departamentów Prokuratury Generalnej, przedstawiciele Policji i służb, liczni prokuratorzy i pracownicy Prokuratury Generalnej.

Andrzej Seremet w swoim wystšpieniu podkreœlił - Starałem się łšczyć, nie dzielić, gasić konflikty, a nie je podsycać. Mój styl mieœcił się w modnym dziœ pojęciu coachingu, a nie bezwzględnego systemu dyrektywnego. Moi bezpoœredni podwładni wiedzš o czym mówię. Dziękuję moim Zastępcom, dyrektorom biur i departamentów Prokuratury Generalnej, wszystkim prokuratorom pracujšcym w Prokuraturze Generalnej. Wyrażam wdzięcznoœć wszystkim pracownikom prokuratury. Nie byłoby sprawnej działalnoœci prokuratury, gdyby nie codzienna, żmudna, często niedostrzegalna praca urzędników. Dziękuję też naszym kooperantom- Policji, służbom specjalnym za udanš współpracę. Dziękuję Prezesom Trybunału Konstytucyjnego, Sšdu Najwyższego, Naczelnego Sšdu Administracyjnego. Wielokrotnie miałem okazję publicznie podkreœlać, jak ważne dla mnie osobiœcie były opinie, oceny i poglšdy szefów tych instytucji dotyczšce prokuratury. Ciepłe słowa kieruję też w stronę Krajowej Rady Prokuratury. Jestem przekonany, że wszyscy mieliœmy na względzie dobro prokuratury. Wreszcie dziękuję wszystkim prokuratorom apelacyjnym, okręgowym i rejonowym za zaangażowanie i dobrš pracę podległych jednostek.

Zabierajšc głos Pierwsza Prezes Sšdu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf powiedziała: - Jako prawnik i obywatel mam œwiadomoœć, że właœnie teraz kończy się pewna epoka w historii naszego ustroju państwowego. Takie chwile zazwyczaj skłaniajš do refleksji i podsumowań. Pozwolę sobie zatem na podkreœlenie znakomitej współpracy pomiędzy Sšdem Najwyższym a Prokuraturš Generalnš. Reformę ustroju prokuratury, jaka miała miejsce w 2009 roku oceniam jako wydarzenie ważne i bez precedensu. Rzeczš kluczowš była ogromna aktywizacja prokuratury, która zaczęła pełnić wobec innych organów praworzšdnoœci rolę rzeczywistego partnera. Wierzę, że przyjdzie czas, kiedy prawo będzie stanowione w sposób koherentny i racjonalny. Powróci wówczas temat niezależnoœci prokuratury i autonomii zawodowej prokuratorów. Przyszłoœciš jest na pewno silniejsze powišzanie jej z sšdami i trybunałami oraz wpisanie kluczowych zasad organizacyjnych do Konstytucji RP. Jestem przekonana o tym, że ziarno zasiane za kadencji odchodzšcego Prokuratora Generalnego dopiero wzejdzie i wyda piękne owoce.

Również Prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński dziękował Prokuratorowi Generalnemu za współpracę z polskim sšdem prawa. Jak podkreœlił- Dzięki Panu współdziałanie Prokuratury Generalnej i Trybunału Konstytucyjnego w dziale kontroli konstytucyjnoœci prawa była wartoœciš dodanš. W tej dziedzinie dorobkiem, który Pan zostawia, jest poziom merytoryczny zespołu prokuratorów z Biura Spraw Konstytucyjnych. Należy też wspomnieć nasze współdziałanie w ochronie praw osób pokrzywdzonych i œwiadków. Z pewnoœciš szeœć lat Pana kadencji to czas twórczej ale i owocnej pracy dla Rzeczypospolitej.

Przemawiajšc, Wiceprezes Naczelnego Sšdu Administracyjnego prof. Jacek Chlebny zwrócił uwagę, że Prokurator Generalny inicjował tyle samo wniosków o podjęcie uchwal przez NSA ile sam Prezes NSA. W jego ocenie jest to najlepszy dowód, że prokuratorzy w czasie kadencji Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta w pełni realizowali rolę strażników praworzšdnoœci.

W imieniu własnym i wszystkich współpracowników Prokuratorowi Generalnemu podziękowania złożyli Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego Marek Jamrogowicz, Zastępca Prokuratora Generalnego Marzena Kowalska i Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand. Jak powiedział Marek Jamrogowicz:- Prokurator Generalny Andrzej Seremet jest znakomitym prawnikiem i szefem. Zawsze w swoich decyzjach kierował się literš prawa. A podejmujšc je miał na uwadze dobro prokuratury i Rzeczypospolitej.

ródło: Prokuratura Generalna

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL