Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prokuratorzy

Dyscyplinarka dla prokurator za wjechanie na skrzyżowanie na czerwonym świetle

Adobe Stock
Powoływana przez prokurator okolicznoœć, że obawiała się gwałtownie hamować z uwagi na chęć uniknięcia wymiotów u przewożonego dziecka nie jest dostatecznš przesłankš do uznania, że zaistniał stan wyższej koniecznoœci – orzekł Odwoławczy Sšd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym.

10 paŸdziernika 2017 roku Sšd Dyscyplinarny dla Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym uznał, że prokurator, która nie zastosowała się do sygnału drogowego i wjechała za sygnalizator w momencie wyœwietlenia czerwonego œwiatła dla jej kierunku ruchu, uchybiła godnoœci urzędu. Jednoczeœnie sšd odstšpił od wymierzania jej kary.

Uzasadniajšc swoje rozstrzygnięcie sšd wskazał na wyjštkowe okolicznoœci skutkujšce podjęciem decyzji o niezatrzymaniu pojazdu, wynikajšce z choroby przewożonego w samochodzie dziecka.

Uchwałę Sšdu Dyscyplinarnego zaskarżył Prokurator Generalny. Przekonywał, iż brak kary jawi się jako rozstrzygnięcie rażšco niewspółmierne i niesprawiedliwe w stosunku do wagi i okolicznoœci czynu. PG przypomniał, że prokurator odmawiajšc przyjęcia mandatu nie wskazała na żadne okolicznoœci wyłšczajšce bezprawnoœć czynu lub winę. – Podana przez obwinionš okolicznoœć, że zatrzymanie się przed sygnalizatorem wyœwietlajšcym dla jej kierunku jazdy sygnał czerwony do takich okolicznoœci nie należy – zaznaczył Prokurator Generalny.

30 listopada 2017 r. (sygn. PK I OSD.39.2017) Odwoławczy Sšd Dyscyplinarny zmienił orzeczenie, wymierzajšc prokurator karę dyscyplinarnš upomnienia.

W ocenie tego sšdu tylko okolicznoœci dotyczšce stwierdzonego przewinienia mogły być podstawš uznania, że jej przewinienie stanowi wypadek mniejszej wagi nie wymagajšcy wymierzenia jakiekolwiek kary.

- W rozpatrywanej sytuacji drogowej prokurator (...) podjęła błędnš decyzję o kontynuowaniu jazdy przez skrzyżowaniu pomimo włšczonego od około 0,5 sekundy czerwonego œwiatła dla jej kierunku ruchu. Bioršc pod uwagę 3-sekundowy czas wyœwietlania sygnału żółtego w połšczeniu z wyœwietlanym od pół sekundy sygnałem czerwonym, kierujšca pojazdem (...) miała wystarczajšco długi czas do zatrzymania pojazdu przed liniš wyznaczajšcš skrzyżowanie – wyjaœnił sšd odwoławczy. Jak zaznaczył, œredni czas statystyczny reakcji kierowcy w warunkach dziennych wynosi 0,7 sekundy, co przy deklarowanej prędkoœci zgodnej z obowišzujšcym w tym miejscu limitem pozwalał jej na bezpieczne zatrzymanie pojazdu.

Zdaniem sšdu powoływana przez prokurator okolicznoœć, że obawiała się gwałtownie hamować z uwagi na chęć uniknięcia wymiotów u przewożonego dziecka nie jest dostatecznš przesłankš do uznania, że zaistniał stan wyższej koniecznoœci. Jak wyjaœniono, zgodnie z art. 16 par. 1 kodeksu wykroczeń, w danej sytuacji niebezpieczeństwo nasilenia choroby u dziecka można było uniknšć zupełnie w inny sposób, np. rezygnujšc z jazdy samochodem do czasu wyzdrowienia dziecka albo zgłaszajšc się do najbliższego szpitala czy apteki w celu podania leków. – To kontynuowanie jazdy przez skrzyżowanie przy włšczonym zielonym œwietle dla ruchu poprzecznego bardziej narażało obwinionš i jej dziecko niż zatrzymanie pojazdu pod sygnalizatorem – wskazano.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL