Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Program Rozwoju Eksportu

Rośnie polski eksport usług

Bloomberg
Na dobre wyniki polskiego eksportu pracujš także usługi. Ich udział w całoœci zagranicznej sprzedaży polskich firm jest rzecz jasna nieporównanie mniejszy niż eksport towarowy.

Ale systematycznie roœnie. Jeœli w roku 2010 łšczna wartoœć eksportowanych usług wynosiła 106,9 mld zł, to w roku ubiegłym sięgnęła poziomu 151,8 mld zł. w roku ubiegłym sięgnęła poziomu 151,8 mld zł. Poprawiło się także saldo w międzynarodowym handlu usługami: - Z poziomu 13,2 mld zł w 2010 roku zwiększyło się prawie trzykrotnie do 35,9 mld zł w roku 2014 – informuje NBP.

Największa częœć eksportu usług to transport. Usługi transportowe stały się polskš specjalnoœciš w Europie. Według analiz Banku Zachodniego WBK, stanowiš prawie jednš trzecia całoœci zagranicznej sprzedaży usług. W 2014 roku jej wartoœć wyniosła 41,9 mld zł, przy czym 60 proc. tej kwoty wypracował transport samochodowy. W porównaniu z 2013 rokiem wartoœć wszystkich usług transportowych znacznie się zwiększyła - o 8,7 proc., czyli o 3,4 mld zł.

Podobny udział w eksporcie usług ma branża turystyczna. Pozostała częœć to domena różnych sektorów gospodarki, z których duży potencjał wzrostu majš usługi budowlane oraz informatyczne.

- W obu branżach jakoœć usług œwiadczona przez polskie firmy jest bardzo wysoka i na pewno konkurencyjna cenowo – twierdzi Piotr Dylak, dyrektor ds. finansowania handlu w BZ WBK.

Coraz większy udział w eksporcie usługowym ma branża usług dla biznesu. W centrach biznesowych pracuje już 150 tys. osób. Według reprezentujšcej sektor organizacji ABSL, w Polsce działajš 532 centra usług z kapitałem zagranicznym, a w cišgu ostatnich dwóch lat liczba pracowników zwiększyła się o ponad jednš trzeciš. Dalsze prognozy sš więcej niż optymistyczne: szacuje się, że 2020 roku w sektorze może pracować aż 250 tys. osób. W dodatku teraz Polska ma szansę przycišgnšć najbardziej lukratywnš częœć inwestycyjnego tortu – obsługę globalnych funduszy inwestycyjnych.

W wielu branżach wzrost eksportu usług może być jednak trudny. BZ WBK wskazuje na bariery administracyjne, jakie pojawiajš się przed eksporterami. W przypadku eksportu usług budowlanych problemem może być uzyskanie wymaganych przez lokalne prawo pozwoleń i certyfikatów. Wielu przedsiębiorców wskazuje również jako wyzwanie skomplikowane regulacje podatkowe dotyczšce eksportu usług.

– Dla branży transportowej zagrożeniem mogš być regulacje dotyczšce płacy minimalnej w Niemczech czy podobne plany we Francji. Drugim istotnym zagrożeniem jest to, że 70 proc. udział przewozów drogowych, które w długim terminie mogš być wypierane przez przewozy kolejowe – twierdzi Dylak.

W krajach, gdzie bariery nie istniejš, polskim firmom brakuje wiedzy o przetargach czy zleceniach. Często zdarza się, że firmy czy osoby prywatne szukajš dostawców usług poprzez rekomendacje, które nie wszyscy zdołali zgromadzić. Z kolei niemała częœć przedsiębiorców nie posiada niezbędnych wiadomoœci dotyczšcych funkcjonowania na danym rynku.

– Zapewniamy dostęp do informacji na temat lokalnych regulacji prawnych, zwyczajów rynkowych czy przetargów. Wszystkie te informacje sš udostępnione na portalu SantanderTrade.com. – informuje Dylak.

BZ WBK dostarcza firmom usługowym także specyficzne usługi finansowe potrzebne eksporterom usług na zagranicznych rynkach, jak np. gwarancje bankowe pod prawem obcym czy rachunki bankowe otwierane w lokalnych bankach.

Program Rozwoju Eksportu to inicjatywa Banku Zachodniego WBK, realizowana wraz z partnerami merytorycznymi: Google, Korporacjš Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A i Bisnode pod patronatem Ministra Spraw Zagranicznych i Ministra Gospodarki. Celem Programu jest wsparcie polskich eksporterów w prowadzeniu biznesu międzynarodowego.

ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL