Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Program Rozwoju Eksportu

Województwo zamierza znaczšco zwiększyć swój eksport

Najlepsi dolnoœlšscy eksporterzy nagrodzeni w tegorocznej edycji konkursu Regionalne Orły Eksportu. Fot. Krzysztof Durmaj
materiały
Dolnoœlšscy eksporterzy stawiajš przede wszystkim na zamożne i stabilne rynki Europy Zachodniej i Ameryki Północnej, ale i kierunki egzotyczne nie sš im obce.
– Nasz region odpowiada za 10 proc. polskiego eksportu, ale staramy się stwarzać takie warunki naszym firmom, aby eksport rósł, i to dynamicznie. Dlatego pokaŸnš czeœć pieniędzy z nowego regionalnego programu operacyjnego przeznaczyliœmy na wspieranie rozwoju eksportu – mówił we Wrocławiu Jerzy Michalak, członek zarzšdu województwa dolnoœlšskiego, podczas wręczenia nagród w tegorocznej edycji konkursu Regionalne Orły Eksportu.Jak przypomniał, kierunki eksportu z Dolnego Œlšska to przede wszystkim Niemcy, Czechy, ale też Wielka Brytania, Francja i USA.Potwierdzili to najlepsi tamtejsi eksporterzy, wskazujšc, że na kontynencie europejskim stawiajš przede wszystkim na Europę Zachodniš (59 proc. wskazań), a poza nim na Amerykę Północnš (30 proc. głosów).– Szukamy zamożniejszych klientów na takich rynkach jak amerykański, ale też japoński i koreański – mówił Karol Stasik, prezes Zakładów Ceramicznych Bolesławiec. – Atutami tych rynków jest ich stabilnoœć i podobne zasady prowadzenia biznesu jak w Polsce – tłumaczył Łukasz Koœcijańczuk z firmy doradczej Crido Taxand.Dolnoœlšscy eksporterzy celujš też i w inne rynki, choćby w chiński. – W przypadku Chin trzeba przede wszystkim pamiętać o różnicach kulturowych. Poza tym warunkiem prowadzenia tam biznesu jest posiadanie chińskiego partnera – wyjaœniał Maciej Wilk, dyrektor warszawskiego biura Hong Kong Trade Development Council. Jak go znaleŸć? – Sš dwa główne sposoby. Pierwszy to udział w targach, a drugi to oferowana przez nas usługa indywidualnego wyszukiwania partnerów handlowych – zachęcał Wilk.Zdaniem Tomasza Salomona, wicedyrektora w Departamencie Wspierania Małych i Œrednich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju, można już mówić o postępujšcej dywersyfikacji polskiego eksportu, choć jak zaznaczył przedstawiciel resortu rozwoju, zaczyna się ona od zmiany mentalnego nastawienia rodzimych przedsiębiorców.– Zdecydowanie wychodzimy poza Europę – wtórował Jacek Zezula, dyrektor ds. sprzedaży biura terenowego Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych we Wrocławiu, choć jak dodał, ciekawe zmiany zachodzš też na najbliższych nam rynkach. – Symptomatyczne jest to, że partnerzy niemieccy nie sš już tak solidni jak kiedyœ, a często bardzo rzetelnymi płatnikami okazujš się kontrahenci z Białorusi i Rosji – mówił Zezula.– Naszych przedsiębiorców dopingujš sukcesy rodzimych konkurentów. Z naszych obserwacji wynika, że czasami dochodzi wręcz do przeœladowania konkurujšcych ze sobš firm na kolejnych nowych rynkach – mówił Marcin Ozga, strategic account manager z firmy Google.Eksperci i przedsiębiorcy zgromadzeni na konferencji zgodzili się, że potrzebna jest mocna promocja polskiej gospodarki za granicš, a eksporterzy powinni znacznie mocniej współpracować. – Sugeruję zrzeszanie się i tworzenie wspólnych branżowych przedstawicielstw za granicš. Tak działajš choćby włoscy i amerykańscy eksporterzy – nawoływał Rafał Hryniewiecki z Departamentu Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dyplomata z kilkuletnim doœwiadczeniem na placówkach we Włoszech i USA tłumaczył też, że zrzeszenia przedsiębiorców stajš się automatycznie mocnymi partnerami do rozmów dla ministerstw Rozwoju i Spraw Zagranicznych.Najważniejsze adresy dla eksporterów www.trade.gov.pl

NASI LAUREACI

Najlepszy eksporter: OsadkowskiOd ponad 25 lat firma zapewnia kompleksowe wsparcie produkcji rolniczej. Oferuje œrodki do produkcji roœlinnej i zwierzęcej oraz maszyny rolnicze. Skupuje płody rolne, służy pomocš w pozyskiwaniu dotacji. Przychody firmy przekraczajš 1,1 mld zł.Najlepszy eksporter: ZPASZakład Produkcji Automatyki Sieciowej jest liderem produkcji szaf i obudów teleinformatycznych i serwerowych. Ma 40-letnie doœwiadczenie. Firma z rocznymi przychodami rzędu 200 mln zł ma biura handlowe w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii.Eksportowy produkt: Zakłady Ceramiczne BolesławiecIch specjalnoœć to produkcja ceramiki stołowej ręcznie formowanej i ręcznie zdobionej unikalnš technikš stempelkowš. Firma zapewnia, że jej wyroby sš trwałe i bezpieczne w kontakcie z żywnoœciš.Eksportowy produkt: ZPS KarolinaPoczštki producenta porcelany znanej w Polsce i za granicš sięgajš 1860 r. Jednym z jej produktów eksportowych jest linia fason pure. Jej zróżnicowane formy dajš użytkownikom możliwoœć komponowania zastawy stołowej. ZPS Karolina eksportuje do ponad 20 krajów.Osobowoœć eksportu: Franciszek ŻeleŸnik, Dolnoœlšska Fabryka Maszyn ElektrycznychPrezes i obecny właœciciel spółki ma ponad 30-letnie doœwiadczenie w branży maszyn elektrycznych. DFME rozwinšł na bazie przedsiębiorstwa przejętego od koncernu ABB.Najlepszy eksporter: MeridaSpółka jest sprzedawcš artykułów higienicznych oraz dozowników mydła, koszy na œmieci czy odœwieżaczy powietrza. Ma ponad 30 regionalnych oddziałów w kraju. Rozwija też sprzedaż internetowš. Sprzedaje produkty w dziewięciu krajach Europy Œrodkowo-Wschodniej.Najdynamiczniejszy eksporter: SonelFirma ze Œwidnicy jest najdynamiczniej rozwijajšcym się producentem przyrzšdów pomiarowych w Europie Œrodkowo-Wschodniej. W 2015 r. jej przychody wzrosły o ponad 50 proc. Eksport stanowił ponad połowę sprzedaży. Firma eksportuje do krajów UE i do Azji.Eksportowy produkt i innowacyjny produkt eksportowy: Libra SofaProducent mebli wypełnionych granulatem ze styropianu, którym można nadać kształt fotela lub sofy. Udział sprzedaży zagranicznej w przychodach za 2014 r. wyniósł prawie 90 proc.Innowacyjny produkt eksportowy Research & Engineering CenterFirma tworzy oprogramowanie na zlecenie, dostosowujšc je do potrzeb klientów. Pracuje dla branży motoryzacyjnej, półprzewodnikowej, telekomunikacji, automatyki. Aż 98 proc. jej przychodów to eksport.Osobowoœć eksportu: Krzysztof Brosig, Ronal PolskaZasługš prezesa jest wysoka pozycja polskich zakładów w szwajcarskiej grupie Ronal. Produkuje ona felgi ze stopów lekkich. Brosig wydeptał œcieżki w urzędach, walczšc o rozszerzenie specjalnej strefy, w której ruszył drugi zakład Ronal w Wałbrzychu, a trzeci w Polsce.Najlepszy eksporter: CCCNajwiększy sprzedawca obuwia w Europie Œrodkowej w tym roku chce zwiększyć przychody o blisko 1 mld zł, do 3,3 mld zł. Obecnie już 40 proc. przychodów grupa osišga za granicš, głównie w Czechach, na Węgrzech, w Niemczech, Słowacji, Austrii i Chorwacji.Najdynamiczniejszy eksporter TelForceOneWrocławska grupa kapitałowa kontrolowana przez Sebastiana Sawickiego to producent coraz popularniejszych w Polsce i krajach oœciennych telefonów myPhone i tabletów myTab. Jest dystrybutorem akcesoriów, które oferuje w punktach sprzedaży Teletorium.Eksportowy produkt: TarczyńskiFlagowym produktem firmy sš kabanosy, a ich znakiem rozpoznawczym wysoka jakoœć. Tarczyński oferuje m.in. kabanosy wieprzowe, drobiowe, serowe, chilli i z orzechami włoskimi. Wędliny grupy trafiajš głównie na rynki Europy Zachodniej, w tym do Niemiec i na Wyspy.Innowacyjny produkt eksportowy: ZPASZakład Produkcji Automatyki Sieciowej zdobył wyróżnienie za GeoSLine – innowacyjne bezobsługowe urzšdzenie klimatyzacyjne do szaf zewnętrznych, zapewniajšce m.in. niższe zużycie energii i niższy poziom hałasu.Osobowoœć eksportu: Janina Bany-Kozłowska, Zakłady Ceramiczne BolesławiecGłówny projektant, od ponad 40 lat tworzy linie wzornicze uznawane za sztukę użytkowš i unikatowš. Projektuje wyroby ceramiczne, które można spotkać niemal w każdym domu.

Nasza kapituła

Tomasz Salomon, zastępca dyrektora Departamentu Instrumentów Wspierania Małych i Œrednich Przedsiębiorstw w Ministerstwie RozwojuPaweł Wybierała, zastępca dyrektora departamentu rozwoju regionalnego, Urzšd Marszałkowski Województwa DolnoœlšskiegoEwa Eliasiewicz-Skoberla, koordynator, Dolnoœlšska Izba GospodarczaMarlena Pachońska dyrektor sprzedaży korporacyjnej, centrum bankowoœci korporacyjnej Banku Zachodniego WBKAgnieszka Turyńska, ekspert ds. transferu technologii, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika WrocławskaKrzysztof Adam Kowalczyk, kierownik działu ekonomicznego „Rzeczpospolitej"

Nasz cykl: Regionalne Orły Eksportu

Relacje w „Rzeczpospolitej":? Kujawsko-Pomorskie – 3 marca? Zachodniopomorskie – 14 marca? Łódzkie – 25 marca? Œlšsk – 7 kwietnia? Podkarpackie – 14 kwietnia? Małopolska – 21 kwietnia? Wielkopolska – 28 kwietnia? Dolny Œlšsk – 16 maja? Lubelskie – 23 maja? Podlasie – 6 czerwca? Mazowsze – 9 czerwca? Pomorze – 20 czerwca
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL