Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nowe zasady autoryzacji wypowiedzi

Fotolia.com
Projekt | Krótkie terminy na autoryzację wypowiedzi majš służyć prasie, a zwłaszcza społeczeństwu. Nie wszyscy sš entuzjastami tych zmian.

Zasady autoryzacji zmienia rzšdowy projekt noweli prawa prasowego. Jest po pierwszym czytaniu w sejmowej Komisji Kultury i Œrodków Przekazu.

Liczy się czas

Jeœli rozmówcy nie umówiš się inaczej, w dziennikach czas na autoryzację ma wynosić szeœć godzin, tak samo w portalach internetowych, choć tego wyraŸnie nie zapisano. W czasopismach autoryzacja ma nastšpić w cišgu 24 godzin. Co ważniejsze, niedokonanie autoryzacji w terminie lub jej odmowa uprawni dziennikarza do opublikowania tekstu.

Rygorom autoryzacji nie będzie podlegać przekazanie dziennikarzowi nowych informacji lub wštków, a także zmiana kolejnoœci wypowiedzi. Dziennikarz będzie miał prawo opublikować pierwotnš wersję wypowiedzi. Chodzi o to, by nie dochodziło do zmiany wymowy wypowiedzi czy wywiadu.

Utrzymano zasadę, że dziennikarz nie może odmówić autoryzacji rozmówcy, który udziela mu informacji, a nie np. komentuje. Będzie jednak musiał informować rozmówcę o przysługujšcym mu prawie. A to mo...

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL