Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo karne

Stalking: polskie sšdy coraz surowsze dla prześladowców

Skazani za stalking coraz rzadziej mogš liczyć na karę w zawieszeniu. Muszš jš odbyć w więzieniu
Rzeczpospolita
Polskie sšdy sš coraz surowsze dla stalkerów. Tak wynika z najnowszych analiz resortu sprawiedliwoœci.

W 2011 r. do kryminału trafiła za to jedna osoba; w 2016 r. już 128 osób. Takich spraw będzie coraz więcej – twierdzš prawnicy. I tłumaczš, że rosnš możliwoœci i sposoby nękania.

Jest też szansa na surowsze wyroki. Policja, prokuratura i sšdy uczš się prowadzenia takich spraw.

Serce nie sługa

Jakie formy przybiera nękanie? Przeœladowcy stosujš całš gamę sposobów, by dokuczyć ofiarom. Najczęœciej wysyłajš im esemesy z wyzwiskami, obelgami, czasem również groŸbami. Podobne treœci majš e-maile. Rzadziej sš to głuche telefony (choć w kilku sprawach ich liczba dochodziła do stu dziennie), wystawanie pod domem (jeden z przeœladowców grał nawet na gitarze pod balkonem dziewczyny) œledzenie czy nachodzenie w domu lub w pracy. Sporadycznie ofiary dostawały niechciane prezenty. Dominowały kwiaty i słodycze, ale były nawet biżuteria i bielizna. Najosobliwszy prezent dostał mšż zdradzajšcy żonę. Już po rozwodzie zamówiła trumnę, którš dostarczono mu do domu na urodziny.

Jak w tych sprawach wyrokujš sšdy? Sš coraz surowsze.

W 2015 r. skazano za stalking w sumie 1018 osób, w tym 216 na grzywnę, 123 na karę ograniczenia wolnoœci, 93 na karę pozbawienia wolnoœci i 176 na grzywnę orzeczonš obok kary pozbawienia wolnoœci.

Rok póŸniej, w 2016 r., orzecznictwo sšdów wyglšdało następujšco: skazano 1168 osób, w tym 360 na grzywnę, 256 na ograniczenie wolnoœci, 542 na więzienie, 12 na karę mieszanš (więzienie i ograniczenie wolnoœci) i 95 na grzywnę plus pozbawienie wolnoœci.

Trudno się sšdzić

Adwokat Zbigniew Roman prowadził kilka spraw o nękanie. Nie dziwiš go więc najnowsze statystyki, z których wynika, że coraz częœciej tego rodzaju sprawy trafiajš do sšdów wraz z aktem oskarżenia.

– Organy œcigania dopiero się uczš rozpoznawania niebezpiecznych zachowań, które na poczštku wyglšdajš na bezpieczne – mówi adwokat. I dodaje, że to bardzo ważne, bo niewinne nękanie może się przerodzić w groŸby karalne, a nawet w coœ gorszego. Wówczas na reakcję jest już za póŸno.

– Najtrudniejsze w tych sprawach jest pozyskanie jak najwięcej dowodów – uważa z kolei Marta Lech, warszawska adwokatka. I dodaje, że dlatego tak ważne jest zgłoszenie przestępstwa przed upływem terminu przechowywania danych przez operatorów telefonicznych – twierdzi. Potem sprawa staje się nie do udowodnienia. I podaje przykład.

– W jednej ze spraw prowadzonych przez mojš kancelarię oskarżona miesišcami œledziła byłego partnera. Czekała przed pracš i domem, nagabywała go. Udowodnienie tego przed sšdem, a więc i ukaranie sprawczyni byłoby niemożliwe, gdyby nie ustalenie u operatora miejsc logowania jej telefonu – mówi mecenas.

I dodaje, że kiedy adwokat jest w stanie zabezpieczyć dowody natarczywego zachowania, sšd ma łatwiejsze zadanie.

Jeszcze cztery lata temu dominowało nękanie na tle uczuciowym. Dziœ już tak nie jest. Poznański sšd kilka dni temu uznał, że dewastacje pod pozorem remontu, wymontowanie okien, odcinanie pršdu, gazu i wody to także stalking. Ten wyrok – pierwszy w Polsce – może być wykorzystywany w innych, podobnych sprawach.

Uczš się nowego

Od 6 czerwca 2011 r. policja, prokuratura i sšdy zmagajš się ze œciganiem nowego przestępstwa: stalkingu, czyli tzw. uporczywego nękania. Grozi za nie do trzech lat więzienia. Jeżeli nękany targnie się na życie, sprawcy grozi już dziesięć lat pozbawienia wolnoœci.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL