Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo karne

Prawo karne: Za brutalne pobicie dziecka na 15 lat do więzienia

Fotorzepa, Rafał Guz rg Rafał Guz
Rodzicom i opiekunom grożš surowsze kary za przestępstwa popełnione wobec podopiecznych, np. znęcanie się, porwanie czy porzucenie.

Za znęcanie się nad dzieckiem sprawca może trafić do więzienia nawet na dziesięć lat. To tylko jedna z surowszych kar, które obowišzujš od czwartku (13 lipca) w kodeksie karnym. Autorem zaostrzeń jest prezydent Andrzej Duda we współpracy z rzecznikiem praw dziecka.

Chodzi o szczególnš ochronę osób małoletnich, zwłaszcza poniżej 15. roku życia i nieporadnych życiowo – argumentował prezydent.

– Zaostrzajšc kary, nowela zmierza do ochrony najsłabszych, których skrzywdzić najłatwiej – uważa Marek Michalak, rzecznik praw dziecka.

Obowišzki sšdów

Będzie rewolucja w przepisach dotyczšcych ogólnych dyrektyw wymiaru kary. Chodzi o katalog okolicznoœci, które sšd uwzględnia, wydajšc wyrok i wymierzajšc karę. Nowela wprowadza do dyrektyw dodatkowš okolicznoœć.

Co to oznacza?

Sšdy, wymierzajšc karę we wszystkich sprawach karnych, będš zobowišzane do sprawdzenia, czy przestępstwo nie zostało popełnione na szkodę małoletniego. Jeœli po takim sprawdzeniu wyjdzie na jaw, że tak właœnie było, sšd wymierzy skazanemu karę wyższš niż za przestępstwo analogiczne, np. pobicie czy uszkodzenia ciała, w którym ucierpiała osoba dorosła.

Surowiej będš też od dziœ traktowani przestępcy, którzy dopuszczš do okaleczenia dziecka, jego uprowadzenia czy porzucenia lub handlu dziećmi.

Przykład: do tej pory, zgodnie z art. 156 kodeksu karnego (ciężki uszczerbek na zdrowiu), za jego dokonanie przestępcy grozi od roku do dziesięciu lat więzienia. Prezydent uznał, że to za mało, i za brutalne pobicie dziecka zaostrzył karę do 15 lat więzienia. Tym samym taki rodzaj czynu stał się zbrodniš. To odpowiedŸ na kilkanaœcie ostatnich przypadków znęcania się nad dziećmi.

– Rodzice i opiekunowie nie mogš pozostać bezkarni, kiedy skatowany maluch trafia do szpitala na długotrwałe leczenie. Często całkowity powrót do zdrowia jest w takim przypadku wręcz w ogóle niemożliwy – twierdzš autorzy ustawy.

Gdy wiesz, to powiedz

Nowela wprowadza też obowišzek zawiadomienia policji czy prokuratury o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, wolnoœci oraz przeciwko wolnoœci seksualnej i obyczajnoœci, wymierzonych w dobro dziecka. Osoba, która dowie się np. o akcie pedofilskim, będzie miała nie tylko społeczny, ale też prawny obowišzek zawiadomienia o tym organów œcigania. Jeœli tego nie zrobi, grozić jej będzie do trzech lat pozbawienia wolnoœci.

Z dużo surowszš niż do tej pory karš liczyć się muszš też rodzice, którzy porzucajš swoje pociechy. W nowym art. 210 k.k. zapisano bowiem, że kto wbrew obowišzkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo o osobę nieporadnš ze względu na stan psychiczny lub fizyczny osobę tę porzuca, podlega karze pozbawienia wolnoœci od trzech miesięcy do lat pięciu. Jeœli w wyniku porzucenia dziecko umrze, sprawca trafi do więzienia na czas do 12 lat.

Nie ma usprawiedliwienia

Ustawa stanowi też, że bardziej surowo karane będzie bezprawne pozbawienie wolnoœci osoby poniżej 15. roku życia; kara ma wynosić od trzech do 15 lat więzienia, czyli tyle samo, ile obecnie za przestępstwo pozbawienia wolnoœci ze szczególnym udręczeniem. Znowelizowane przepisy podnoszš też karę minimalnš za handel osobš w wieku poniżej 15. roku życia z trzech do pięciu lat pozbawienia wolnoœci.

Karniœci, którzy niemal zgodnie twierdzš, że samo zaostrzanie kar nie ograniczy przestępczoœci, sš za surowszymi karami za tego rodzaju czyny skierowane wobec dzieci.

– Każde przestępstwo jest złe, ale dla niektórych nie ma żadnego usprawiedliwienia – mówi prof. Brunon Hołyst. Do takich zalicza właœnie wszelkie formy znęcania się nad dziećmi, bicie, zaniedbywanie czy zachowania pedofilskie.

podstawa prawna: nowela kodeksu karnego z 23 marca 2017 r. DzU z 12 kwietnia 2017 r., poz. 773

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: a.lukaszewicz@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL