Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo karne

Ministerstwo Sprawiedliwości: będš surowe kary za niedopilnowanie niebezpiecznych psów

Adobe Stock
Ministerstwo Sprawiedliwoœci przygotowało zmiany w prawie wprowadzajšce surowe kary za niedopilnowanie niebezpiecznych zwierzšt.

Nowe regulacje przewidujš karę ograniczenia wolnoœci oraz wyższš niż obecnie grzywnę (do 1000 zł zamiast do 250 zł) dla osoby, która nie zachowuje œrodków ostrożnoœci przy trzymaniu zwierzęcia. Jeszcze wyższa kara grozić będzie za niedopilnowanie zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka. Jeœli właœciciel lub opiekun np. groŸnego psa trzyma go na nieogrodzonej posesji, pozostawia bez opieki w miejscu publicznym lub puszcza wolno podczas spacerów, co zagraża zdrowiu a nawet życiu innych ludzi, może zostać ukarany ograniczeniem wolnoœci a nawet grzywnš do 5000 zł.

Co istotne, nowy przepis obejmuje wszystkie zwierzęta, które niewłaœciwie trzymane swoim zachowaniem stwarzajš niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia człowieka, bez względu na to, czy znajdujš się w jakimkolwiek wykazie (np. groŸnych ras).

Projekt zwiększa też katalog możliwych kar dla osoby, która przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne. Oprócz grzywny do 1000 zł grozić będzie za to wykroczenie również m.in. kara ograniczenia wolnoœci.

Ponadto wzroœnie kara grzywny za szczucie psem (do 5000 zł zamiast do 1000 zł), a także grozić będzie za ten czyn ograniczenie wolnoœci. Sankcje dla nieodpowiedzialnych opiekunów zwierzšt należy wyraŸnie zwiększyć, ponieważ zbyt często dochodzi w Polsce do ataków na ludzi przez zwierzęta pozostawione bez właœciwego dozoru. Ofiarami psów bestii niejednokrotnie padajš dzieci. Brak odpowiedniej reakcji karnej na takie przypadki powoduje poważne zagrożenie i nie chroni w dostateczny sposób obywateli.

Projekt nowelizacji ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw został 15 maja 2018 r. przyjęty przez Radę Ministrów.

Teraz ustawš zajmie się Sejm.

ródło: Ministerstwo Sprawiedliwoœci

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL