Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo karne

Świadek koronny „Masa” zatrzymany

Jarosław S. ps. Masa
youtube
W œrodę na polecenie prokuratora funkcjonariusze Wydziału w Łodzi Biura Spraw Wewnętrznych Policji zatrzymali szeœć osób. Wœród zatrzymanych jest m.in. œwiadek koronny Jarosław S. ps. Masa, naczelnik Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz urzędnik łódzkiej delegatury Urzędu Celno-Skarbowego. Sprawa dotyczy wyłudzeń kredytów bankowych, łapownictwa i powoływania się na wpływy - informuje Prokuratura Krajowa.

Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczoœci Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie prowadził od wrzeœnia 2015 roku wielowštkowe postępowanie dotyczšce szeregu czynów zabronionych, w tym wymuszeń rozbójniczych i oszustw popełnianych na terenie całego kraju przez osoby bioršce udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Z postępowania tego 22 listopada 2017 roku wyłšczone zostały materiały dotyczšce oszustw dokonanych przez ustalonych sprawców, wręczenia i przyjmowania korzyœci majštkowych przez funkcjonariuszy publicznych oraz składania przed organami procesowymi fałszywych zeznań.

W toku tego postępowania na terenie województw mazowieckiego, łódzkiego i opolskiego przeprowadzono kilkanaœcie przeszukań w miejscach zamieszkania i pobytu podejrzanych, w prowadzonych przez podejrzanych firmach oraz ich miejscach pracy.

Materiały niejawne zgromadzone przez Wydział w Łodzi Biura Spraw Wewnętrznych Policji w trybie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji stały się podstawš do zatrzymania i przedstawienia zarzutów siedmiu podejrzanym.

Po doprowadzeniu zatrzymanych do Wydziału Zamiejscowego w Lublinie planowane jest ogłoszenie im zarzutów popełnienia szeregu przestępstw. Chodzi m.in. o wyłudzenia kredytów i pożyczek na łšcznš kwotę 668 515,51 zł w oœmiu bankach na terenie województwa łódzkiego i mazowieckiego. Zarzuty dotyczš także czynów o charakterze korupcyjnym, czyli udzielania i przyjmowania korzyœci majštkowych przez funkcjonariuszy publicznych w celu zapewnienia ich pomocy i przychylnoœci w zakresie podejmowanych z urzędu lub z ich inicjatywy czynnoœci służbowych oraz powoływaniu się na wpływy w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi i poœrednictwie w załatwieniu sprawy naboru do służby w Policji, a także składania fałszywych zeznań.

Aktualnie zarzucane Jarosławowi S. ps. Masa przestępstwa nie sš zwišzane z czynami w zwišzku, z którymi został mu przyznany status œwiadka koronnego zgodnie z ustawš z dnia 25 czerwca 1997 roku.

ródło: Prokuratura Krajowa

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL