Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo karne

Będzie rejestr drobnych przestępców i surowsze kary dla sprawców wykroczeń

AdobeStock
Będzie rejestr i surowsze kary dla sprawców wykroczeń – obiecuje Ministerstwo Sprawiedliwoœci. Pytanie tylko, od kiedy.

Walka z drobnymi złodziejami to jeden z oficjalnych priorytetów polityki Ministerstwa Sprawiedliwoœci w 2018 r. Tymczasem w czerwcu 2017 r. resort ogłosił projekt zmian w kodeksie wykroczeń, ale do dziœ nie udało się ich wprowadzić. Jest za to kolejny projekt, który naprawia błędy poprzedniego. Ma ograniczyć liczbę drobnych spraw karnych, które wpływajš do sšdów. Rocznie jest ich ponad 600 tys. Dzięki zmianom może ich być o ok. 150 tys. mniej.

Do poprawki

Pierwszy projekt zmian w wykroczeniach był mocno krytykowany, m.in. za zbyt szerokš inwigilację obywateli i zbyt łatwy dostęp do wrażliwych danych. MS chciało tworzyć mało precyzyjny rejestr drobnych przestępców. Planowało tam wpisać aż 22 różnego rodzaju informacje o obywatelach: od danych po sytuację materialnš ukaranego. Do rejestru miały też trafić informacje o pokrzywdzonych. W nowym projekcie uwzględniono wprawdzie utworzenie rejestru, ale oparto go na przepisach ustawy o policji, tak więc z pełnym zabezpieczeniem. Ma ruszyć w styczniu 2019 r. Informacje do niego przekaże sšd tuż po uprawomocnieniu się wyroku. Dane osobowe osób umieszczonych w rejestrze usunie specjalna komisja, powołana przez komendanta głównego policji. Zrobi to po upływie trzech lat od rejestracji, chyba że wobec tej samej osoby wszczęto kolejne postępowania.

Jeœli sprawca popełni dwa lub więcej czynów w krótkim odstępie czasu, kara mu się zsumuje.

W czym rzecz? Pojawi się przepis, który pozwoli skazywać za przestępstwo, gdy dojdzie np. do trzech kradzieży o każdorazowej wartoœci po 200 zł. Dziœ tacy sprawcy majš po trzy mandaty po 200 zł. Drwiš sobie z prawa, a autorytet wymiaru sprawiedliwoœci upada. Po zmianach będš karani jak za przestępstwo.

Łatwiej o wyrok za kradzież

W nowej wersji projektu pojawiły się też nowe sankcje karne za niektóre wykroczenia. I tak np. za niezachowanie ostrożnoœci przy trzymaniu zwierzęcia grozić ma ograniczenie wolnoœci, grzywna do tysišca zł albo nagana. Zmiany w kodeksie wykroczeń odczuć majš drobni złodzieje. Ministerstwo wprowadza stałš i niższš niż dziœ kwotę progowš dla kradzieży.

Oznacza to, że złodziej, który ukradnie towary o wartoœci do 400 zł, odpowie jak za wykroczenie. Powyżej tej kwoty – jak za przestępstwo. Różnica jest ogromna. Jeœli podpadnie pod kodeks karny, grozi mu do pięciu lat więzienia i wpis do Krajowego Rejestru Karnego. Jeœli pod kodeks wykroczeń – grzywna do 500 zł, uniknie też wpisu do KRK. Co oznacza zmiana? Pomimo wzrostu minimalnego wynagrodzenia w 2018 r. kwota 400 zł dalej wyznacza granicę między tym przestępstwem a wykroczeniem.

Gdyby zmiany nie weszły w życie i art. 119 k.w. funkcjonowałby w obecnym kształcie, to w 2018 r. wykroczeniem będzie kradzież przedmiotu wartego nie więcej niż 520 zł. Po kilku latach kwota ta ulegałaby stopniowemu zwiększeniu i mogłaby sięgnšć nawet 1000 zł.

– Drobni przedsiębiorcy prosili, żeby tym się zajšć. Ciężko pracujš, dajš miejsca pracy innym, a sš brutalnie okradani. Sprawcy œmiejš im się w twarz, kradnš po raz kolejny i nic im się nie dzieje. Wychodzimy naprzeciw uczciwym ludziom, którzy sš dzisiaj bezradni wobec tego rodzaju zjawiska. Chcemy z tym raz na zawsze skończyć – uzasadniał zmiany wiceminister sprawiedliwoœci Marcin Warchoł.

Nie wszystkim ta zmiana się jednak podoba.

Sposób na mandaty

W noweli planuje się zaostrzyć kary za najczęœciej popełniane wykroczenia. Przykłady? Właœciciel zwierzęcia, którego nie upilnuje, w wyniku czego dojdzie np. do pogryzienia, zapłaci już nie tak jak dziœ 250 zł grzywny, tylko do 5 tys. zł kary. Za umyœlne wprowadzenie w błšd organu państwa lub instytucji upoważnionej do legitymowania, np. policji czy straży miejskiej, grozić ma ograniczenie wolnoœci albo grzywna. Z kolei za szczucie psa na człowieka jego właœciciel musi liczyć się z ograniczeniem wolnoœci, np. pracami społecznymi.

W projekcie autorzy chcš też zobligować drogowych piratów do płacenia mandatów. Chodzi m.in. o kierowców złapanych przez fotoradary, którzy otrzymujš mandaty zaocznie. W takiej sytuacji funkcjonariusze majš mieć możliwoœć wręczenia ich osobiœcie, nawet odwiedzajšc kierowców w domu.

Resort chce też dać kierowcom więcej czasu na opłacenie mandatu, bo dwa tygodnie (dziœ tydzień). Dzięki temu do sšdów ma trafiać mniej spraw tych, którzy zbagatelizujš mandat za wycieraczkš lub przesyłkę do domu. Š?

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL