Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo karne

Wnioski o tymczasowe areszty - w więzieniach szybko przybywa aresztowanych

Prokuratorzy coraz częœciej chcš aresztu dla podejrzanych. Sšdy też częœciej go stosujš
Rzeczpospolita
Œledczy coraz częœciej wnioskujš o tymczasowe areszty. Nie zawsze wtedy, gdy to konieczne. To efekt polityki karnej państwa – twierdzš prawnicy.

Z najnowszych statystyk Prokuratury Krajowej wynika, że w 2017 r. o blisko 40 proc. wzrosła liczba prokuratorskich wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Tyle samo więcej było też aresztów. Z roku na rok przybywa zwłaszcza tych najdłuższych – do dwóch lat.

– To efekt zmian polityki karnej – oceniajš eksperci. Prokuratura z kolei wzrost tymczasowych aresztów uzasadnia tym, że prokuratorzy prowadzš coraz więcej spraw dotyczšcych przestępczoœci zorganizowanej i wyłudzeń VAT.

Więcej i dłużej

W 2015 r. prokuratorzy skierowali do sšdów 13,7 tys. wniosków o zastosowanie aresztu, w 2017 r. było ich już 18,8 tys. Podobny wzrost widać w decyzjach sędziów. W 2015 r. zastosowali 12,5 tys. aresztów, a w 2017 r. już ponad 17,1 tys.

Wydłuża się również czas, stosowania aresztów. Dwa lata temu tych do pół roku było 412, a w 2017 r. już ponad dwa razy tyle. Tak samo jest ze œrodkami stosowanymi do dwóch lat.

– Prokuratorzy prowadzš coraz więcej spraw dotyczšcych przestępczoœci zorganizowanej, mafii VAT-owskich czy tzw. sprawców w białych kołnierzykach – uzasadnia wzrost liczby aresztów Ewa Bialik, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej. I dodaje, że zgodnie z poleceniem Bogdana Œwięczkowskiego, prokuratora krajowego, w takich sprawach prokuratorzy majš wnioskować o surowe kary bezwzględnego pozbawienia wolnoœci.

– Jeżeli sprawca np. wyrzšdzi szkodę przekraczajšcš 10 mln zł, prokuratorzy będš wnioskowali o wymierzenie mu kary nie niższej niż dziesięć lat pozbawienia wolnoœci – wyjaœnia prokurator Bialik. To jej zdaniem jeden z powodów wzrostu liczby wniosków o zastosowanie œrodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Zastrzega jednak, że o areszcie i czasie jego trwania zawsze decyduje sšd.

Argumenty te nie wszystkich jednak przekonujš.

Profesor Brunon Hołyst, kryminolog, słyszšc najnowsze dane, ocenia, że polityka aresztowa staje się bardziej restrykcyjna, a areszt to œrodek, którego nie wolno nadużywać. Dlatego jest przeciwny aresztom wydobywczym.

Paweł Moczydłowski, kryminolog, szef więziennictwa w latach 1990–1994, nie ma wštpliwoœci, że to, co słyszy, to powrót do czasów 2005–2007, gdy ministrem sprawiedliwoœci był Zbigniew Ziobro. Przypomina, że w tamtym czasie Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wielokrotnie pytał Polskę, dlaczego u nas areszty trwajš tak długo.

– Niedobrze wpisuje się to w opinię o stanie praworzšdnoœci w Polsce – twierdzi kryminolog. Martwi go również, że to nie prokuratorzy, kierujšc się swoim przekonaniem i wiedzš o sprawie, wygenerowali więcej wniosków.

– Otrzymali zalecenia z góry i tak postępujš – mówi. Zastrzega, że każda z tych spraw jest indywidualna, ale wyraŸnie widać tendencje do zmiany polityki karnej.

Posadzić, by wydobyć

Złš praktykš polskiego wymiaru sprawiedliwoœci jest tak długie przedłużanie aresztów, że ich czas zaliczony na poczet odbywania kary oznacza wyjœcie skazanego na wolnoœć tuż po wyroku.

– To patologia – grzmiš od lat karniœci. I przypominajš, że tymczasowe aresztowanie, ze względu na swój izolacyjny charakter, jest dużo bardziej dotkliwe dla osadzonego niż pobyt w więzieniu dla skazanych.

– Aresztowani nie majš, w przeciwieństwie do skazanych, prawa do rozmów telefonicznych i przepustek. Ich korespondencja jest cenzurowana przez organ œledczy, co powoduje niejednokrotnie wielotygodniowe opóŸnienia poczty. Widzenia z najbliższymi uzależnione sš od zgody prokuratora w toku postępowania przygotowawczego lub od sšdu w toku postępowania sšdowego – wyliczajš różnice.

O tym, że status aresztowanego jest gorszy niż skazanego, przekonał się niedawno Mateusz R. Mężczyzna spowodował wypadek drogowy. Ofiara jest dziœ osobš niepełnosprawnš. Kierowca prowadził pod wpływem narkotyków i œrodków psychotropowych. W areszcie przebywał ponad dwa lata (pół roku czekano na opinię biegłego toksykologa). W styczniu 2016 r. usłyszał wyrok: 2,5 roku więzienia. Sšd zaliczył areszt na poczet kary. Mężczyzna opuœcił więzienie po dwóch tygodniach pobytu w nim.

Maciej D., kibic Legii Warszawa, oskarżony o uczestniczenie w przemycie marihuany z Holandii, przebywał w areszcie ponad trzy lata. Wyszedł dopiero za kaucjš.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL