Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo karne

Maleńczuk stanie przed sšdem za atak na działacza pro-life

Maciej Maleńczuk
Materiały Promocyjne
Do Sšdu Rejonowego w Krakowie wpłynšł prywatny akt oskarżenia przeciwko Maciejowi Maleńczukowi, który podczas pikiety antyaborcyjnej zaatakował działacza Fundacji Pro - Prawo do życia.

W imieniu pokrzywdzonego działacza akt oskarżenia skierowali prawnicy Ordo Iuris w ramach swojego Programu Interwencji Procesowej. ich zdaniem doszło do naruszenie nietykalnoœci cielesnej pokrzywdzonego.

Do incydentu doszło 17 grudnia 2016 r. podczas pikiety antyaborcyjne zorganizowanej przez Fundację Pro - Prawo do życia na Rynku Głównym w Krakowie. Maciej Maleńczuk miał zaatakować i uderzyć w twarz jednego z uczestników. Mimo natychmiastowej interwencji pokrzywdzonego (zawiadomienia policji) Maleńczuk nie został zatrzymany i oddalił się z miejsca zdarzenia.

Maciej Maleńczuk na swoim profilu na Facebooku" przyznał się do uderzenia wolontariusza Fundacji, a także - w ocenie Ordo Iuris - znieważył innych pikietujšcych. Nawoływał również do udziału w ponownym ataku i rozbiciu pikiety antyaborcyjnej.

Prawnicy Ordo Iuris zakwalifikowali atak Macieja Maleńczuka, poprzedzajšcy wpisy na FB, jako naruszenie nietykalnoœci cielesnej pokrzywdzonego. Prywatny akt oskarżenia został złożony w Sšdzie Rejonowym dla Krakowa-Œródmieœcia.

- Maciej Maleńczuk nie doœć, że napadł na pokrzywdzonego, tylko dlatego że ten był uczestnikiem zgromadzenia i prezentował poglšd z którymi Maleńczuk się nie zgadzał, to jeszcze chełpił się tym faktem i zachęcał językiem pełnym nienawiœci do kolejnych aktów agresji. W naszej opinii takie zachowanie, niezależnie od tego czy sprawca jest osobš publicznš czy nie, zasługuje na karę pozbawienia wolnoœci, o co wnioskujemy – powiedział Maciej Kryczka, prawnik Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris, który wraz Jerzym Kwaœniewskiem prowadzi tę sprawę.

Jak informuje Ordo Iuris, Program Interwencji Procesowej powstał w celu wywierania aktywnego i profesjonalnego wpływu na orzecznictwo sšdowe i administracyjne w sprawach dotyczšcych obrony praw rodziny oraz godnoœci i wolnoœci osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu przywišzania do naturalnego ładu społecznego poœwiadczonego w Konstytucji RP. Współpracujšcy z Instytutem Ordo Iuris adwokaci, radcowie prawni oraz aplikanci z całej Polski stykajš się bezpoœrednio z krzywdš rodzin i osób, których prawa zostały naruszone wskutek działania lub zaniechania władz publicznych. W ramach Programu udzielana jest pomoc prawna w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych, wykroczeniowych, pracowniczych oraz administracyjnych.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL