Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo karne

#RZECZoPRAWIE: Ryszard Piotrowski o ustawie o IPN i skierowaniu jej do Trybunału Konstytucyjnego

Ryszard Piotrowski
rp.pl
- Decyzja prezydenta jest kontynuacjš praktyki niezgodnej z konstytucjš. Podpisujšc ustawę, Andrzej Duda uruchomił domniemanie zgodnoœci przepisów z konstytucjš, a jednoczeœnie zakwestionował ich zgodnoœć, kierujšc sprawę do Trybunału Konstytucyjnego - mówił w czwartkowym programie #RZECZoPRAWIE dr Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista z Uniwersytetu.

Ekspert wskazał, że w ustawie zamiast sformułowania polskie obozy koncentracyjne” użyto pojęć, przez które należy rozumieć, że ukarany zostanie każdy, kto mówi o tamtych wydarzeniach, bšdŸ użyje nawet okreœlenia „Polacy zabijali Żydów”.

- Dochodzi więc do sytuacji, w której ograniczana będzie wolnoœć wypowiedzi a nawet wolnoœć myœli i sumienia – mówił konstytucjonalista.

Piotrowski zwrócił też uwagę na okolicznoœć, iż ustawa wskazuje, że nie popełnia przestępstwa osoba, która prowadzi działalnoœć naukowš bšdŸ artystycznš. Konstytucjonalista postawił pytanie, dlaczego obywatel, nie będšcy ani artystš ani naukowcem ma być traktowany inaczej.

- Trybunał miał już okazję wypowiedzieć się w podobnej kwestii w 2008 r.. Wówczas jednak stanowiska nie zajšł, ograniczajšc się jedynie do kwestii proceduralnych – przypomniał.

Nie wiadomo jakie stanowisko zajmie TK w tym przypadku ani jaki charakter będzie miało orzeczenie.

- Jest wiele wypowiedzi, również poza Polskš, które wskazujš na duże nadzieje zwišzane z rozstrzygnięciem Trybunału – dodał.

Zobacz wideo z rozmowy

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL