Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo karne

Sšd odmówił wykonania europejskiego nakazu aresztowania Polki podejrzanej o rodzicielskie porwanie

Fotolia.com
Sšd Okręgowy w Olsztynie odmówił wykonania europejskiego nakazu aresztowania Polki podejrzanej o porwanie we Francji małoletniej córki - informuje "Gazeta Olsztyńska".

O odmowę wykonania europejskiego nakazu aresztowania wydanego przez sšd w Lyonie wobec Olgi R., obywatelki Polski œciganej we Francji za cztery czyny zwišzane z uprowadzeniem córki w roku 2014 i 2016 wnioskowała Prokuratura Okręgowa w Olsztynie.

W œrodę SO w Olsztynie uznał ten wniosek za zasadny.

- Sšd zwrócił uwagę, że w œwietle polskiego prawa odpowiedzialnoœć karna rodzica za uprowadzenie lub zatrzymanie swojego dziecka, które nie ukończyło 15 lat, może nastšpić dopiero wówczas, gdy został on pozbawiony władzy rodzicielskiej albo gdy nastšpiło zawieszenie lub ograniczenie tej władzy. Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika natomiast, że Olga R. posiada pełnię praw rodzicielskich i nie sposób uznać, by w œwietle obowišzujšcego w Polsce porzšdku prawnego dopuœciła się przestępstwa - informuje Olgierd Dšbrowski – Żegalski, rzecznik prasowy Sšdu Okręgowego w Olsztynie.

Jednoczeœnie sšd wskazał, że Olga R. wyjechała z Francji wraz z córkš z uwagi na agresywnš postawę swojego partnera. - Chciała w ten sposób zapewnić bezpieczeństwo zarówno sobie, jak i dziecku. Dlatego w ocenie sšdu wykonanie europejskiego nakazu aresztowania i przekazanie Olgi R. organom œcigania Francji stanowiłoby także naruszenie wolnoœci i praw nie tylko Olgi R., ale też jej małoletniej córki - podaje "Gazeta Olsztyńska".

ródło: gazetaolsztynska.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL