Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo i Sprawiedliwoœć

PiS składa projekt reformujšcy Sšd Najwyższy

Fotorzepa, Jerzy Dudek
PóŸnym wieczorem w œrodę na stronach Sejmu pojawił się zgłoszony przez grupę posłów PiS projekt nowej ustawy o Sšdzie Najwyższym.

Projekt zakłada, że w ramach Sšdu będš działać trzy izby: Prawa Publicznego, Prawa Prywatnego oraz Izba Dyscyplinarna. Jednak najwięcej kontrowersji już teraz wywołuje art 87 ustawy, który zakłada, że wszyscy obecni sędziowie SN - poza tymi, którzy pozostanš w Sšdzie na mocy decyzji Ziobry - przejdš w stan spoczynku.

"Z dniem następujšcym po dniu wejœcia w życie niniejszej ustawy sędziowie Sšdu Najwyższego powołani na podstawie przepisów dotychczasowych przechodzš w stan spoczynku, z wyjštkiem sędziów wskazanych przez Ministra Sprawiedliwoœci. W dniu wejœcia w życie niniejszej ustawy Minister Sprawiedliwoœci, w drodze obwieszczenia w dzienniku urzędowym Ministra Sprawiedliwoœci, wskazuje sędziów Sšdu Najwyższego, którzy pozostajš w stanie czynnym, majšc na uwadze koniecznoœć wdrożenia zmian organizacyjnych wynikajšcych ze zmiany ustroju i zachowanie cišgłoœci prac Sšdu Najwyższego. Minister Sprawiedliwoœci jednoczeœnie okreœli izbę Sšdu Najwyższego, w której sędzia Sšdu Najwyższego będzie wykonywać obowišzki" - czytamy w tym projekcie poselskim, za który odpowiedzialny jest poseł Andrzej Matusiewicz.

Już teraz projekt krytykuje opozycja. Borys Budka napisał na Twitterze: “Tak zaczyna się dyktatura. #Ziobro ma decydować, kto będzie sędziš w Sšdzie Najwyższym. Przypomnę, że #SN decyduje o ważnoœci wyborów…”. Lider partii Razem Adrian Zandberg okreœlił projekt “poczštkiem czystki”.

Projekt będzie na pewno jednym z tematów politycznego czwartku po bardzo burzliwym posiedzeniu Sejmu, w którym Sejm przyjšł reformę KRS i zmiany w ustroju.

Poselski projekt ustawy o Sšdzie Najwyższym

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL