Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo i Sprawiedliwoœć

Kazimierz Michał Ujazdowski: Za kryzys odpowiada Jarosław Kaczyński

Fotorzepa, Robert Gardziński
Sił eskalujšcych konflikt jest więcej, ale za obecny kryzys odpowiedzialnoœć ponosi koalicja rzšdzšca z Jarosławem Kaczyńskim na czele. A zarzewiem było wykluczenie posła PO - mówi eurodeputowany PiS Kazimierz Michał Ujazdowski.

Sił nieprzejednanych nie brakuje także po stronie opozycji, o czym œwiadczyły choćby wydarzenia pod Wawelem, ale odpowiedzialnoœć spoczywa na koalicji rzšdzšcej, a œciœlej rzecz bioršc - na Jarosławie Kaczyńskim i kierownictwie PiS - uważa goœć Bogdana Rymanowskiego. - Obiecywaliœmy -  mówię o tym z przykroœciš - dialog polityczny i poszerzenie praw wolnoœci politycznych i empatię wobec innych stanowisk. Krytykowaliœmy PO za naruszanie praw opozycji, a metoda, która została obrana po zdobyciu władzy jest tego zaprzeczeniem.

- Tego nieszczęœcia udałoby się uniknšć, gdyby szybko naprawiono popełnione błędy. Zupełnie niedorzeczny pomysł ograniczenia mediów w Sejmie, wykluczenie posła Szczerby i trwanie przy tym wykluczeniu - gdyby z tego wykluczenia zrezygnowano - opozycja nie miałaby pretekstu do zajęcia mównicy - uważa Ujazdowski. - Z tych błędów trzeba się wycofać.

Ujazdowski zaapelował o powtórzenie głosowania ws. ustawy budżetowej. - Także po to, aby takich błędów uniknšć w przyszłoœci i nie narazić się na zarzuty, że jest uchwalona nielegalnie - mówił Ujazdowski. - Musimy uniknšć rozchwiania państwa, z czego mogš się cieszyć nasi wrogowie.

- Tego błędu można było uniknšć, ale skoro się go nie uniknęło, to trzeba teraz załagodzić sytuację - mówił europoseł. - Na pewno nowy marszałek Sejmu byłby szansš na odbudowanie współpracy w parlamencie, ale ja tego wniosku nie stawiam. Na pewno wnioskuję o ponowne głosowanie nad budżetem i przywrócenie wolnoœci mediów w Sejmie.

Na sugestię, że Jarosław Kaczyński nie chce się wycofać ze względów ambicjonalnych, Ujazdowski odparł, że na tym polega dobro państwa, że czasem trzeba się wycofać z popełnionych błędów. - To nie jest sfera prywatna, to nie jest sfera prywatnych doznań, tylko działanie w sferze publicznej.

- Byłoby rzeczš absolutnie gorszšcš, gdybyœmy kontynuowali ten spór w czasie œwišt Bożego Narodzenia. Narzędzia do rozwišzania konfliktu ma strona rzšdzšca. Wystarczy okazać zrozumienie dla dobra publicznego i sprawa może zostać rozwišzana w cišgu kilku godzin - podkreœlił Ujazdowski.

Stwierdził, że liczy na mediacje prezydenta, ale pod warunkiem, że ten  okaże bezstronnoœć i będzie szukał takich rozwišzań, aby osišgnšć kompromis, a to wymaga ustępstw z obydwu stron. - Słowo prezydenta wypowiedziane publicznie jest silnym orężem, a w kryzysie ma potężne znaczenie - stwierdził Ujazdowski dodajšc, że liczy na to, że dziœ podczas spotkania z prezesem PiS prezydent Duda jasno wyrazi swoje stanowisko co do zachowań rzšdzšcej większoœci.

Ujazdowski uznał, że ekspertyzy zamówione przez prezydenta nie rozwišżš sytuacji, a ich zlecenie jest wyrazem zrozumiałej w tej sytuacji niepewnoœci. Ale ponieważ w skomplikowanej sytuacji nie przyniosš one jednoznacznego rozwišzania, należy powtórzyć głosowanie nad budżetem, by było ono definitywnie pewne.

- Zdecydowanie negatywnie oceniam działania opozycji, emocje nakręcały się z godziny na godzinę, ale podkreœlam, że tacy marszałkowie jak np. nieżyjšcy już marszałek Płażyński, Wiesław Chrzanowski, czy Ludwik Dorn albo Marek Jurek, często funkcjonujšcy w znacznie trudniejszych warunkach, poradziliby sobie z tš sytuacjš - uznał goœć programu.

Ujazdowski stwierdził, że jeœli ten konflikt będzie trwał, nietrudno będzie o nieszczęœcie. - Tak jak wymagaliœmy od PO przez 8 lat respektowania praw opozycji, tak teraz PiS musi skorygować własne błędy - powiedział.

Jako "niemieszczšce się w ramach cywilizacji" uznał zachowanie protestujšcych wczoraj na Wawelu przeciwników rzšdu, którzy zablokowali przejazd samochodów z Jarosławem Kaczyńskim, a których siłš usunęła policja.

- Odpowiem nie pani Szczypińskiej (Jolanta Szczypińska spytała w mediach społecznoœciowych, czy w zwišzku z krytyka rzšdu Ujazdowski odda mandat - red.), ale wyborcom: bronię linii programowej Prawa i Sprawiedliwoœci, ale nie wyobrażam sobie obecnoœci w tej partii bez skorygowania jej błędów - powiedział Ujazdowski.- Inaczej nie będę mógł autoryzować polityki PiS, œsli nie zostanie ona poważnie skorygowana - uœciœlił. .

Zapowiedział, że nie ma planów zrezygnowania z mandatu europosła.

ródło: TVN24

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL