Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo i Sprawiedliwoœć

Posłanka PiS o deportacji ateistów, prawosławnych i muzułmanów

Wikimedia Commons,Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska., fot Adrian Grycuk
Posłanka PiS Beata Mateusiak-Pielucha przekonuje, że ateiœci lub osoby wyznajšce innš wiarę niż katolicka powinny podpisywać specjalne oœwiadczenia, w których deklarowaliby poszanowanie dla tych wartoœci, które w Polsce uważane sš najważniejsze. W przeciwnym razie byłby to powód do deportacji.

Beata Mateusiak-Pielucha swojš teorię przedstawiła w felietonie na łamach portalu "wPolityce", a natchnęło jš do niego obejrzenie filmu "Wołyń" Wojciecha Smarzowskiego.

Posłanka PiS pisze w swoim felietonie:

"Jak dotšd nie czytałam i nie słyszałam w polskich mediach pytania: kim sš ci ludzie z Ukrainy, których w Polsce pracuje już ponad milion? Potomkami morderców? A jeœli tak, to czy uważajš ludobójstwo, jakiego dopuœcili się ich krewni na Polakach, za zło, które ich dzisiaj boli? A może sš tymi, którzy za zarobione u nas pienišdze fundujš na Ukrainie pomniki Bandery?".

Mateusiak-Pielucha zauważa, iż ma œwiadomoœć tego, że Ukraina jest obecnie w stanie wojny, a obowišzkiem katolika jest "pomaganie potrzebujšcemu, muzułmaninowi czy prawosławnemu". Zaznacza jednak, że "naszym, polityków, a szczególnie polityków PiS, obowišzkiem jest dbać o poziom życia i interesy Polaków".

I pyta dalej: "To prawo sšsiada spytać, jakiej Ukraińcy chcš dla siebie przyszłoœci? Tak ci, żyjšcy w Polsce, jak i ci, którzy zostali w swojej ojczyŸnie".

Posłanka apeluje do rzšdu Prawa i Sprawiedliwoœci o prowadzenie "polityki otwartych oczu i rozwišzywania autentycznych problemów". Oczekuje, że pracujšcy w Polsce cudzoziemcy będš legalizować swój tuaj pobyt, a państwowe służby wypracujš "skuteczniejszy mechanizm bezwzględnego egzekwowania tego obowišzku".

Jednoczeœnie posłanka pisze: "Powinniœmy wymagać od ateistów, prawosławnych czy muzułmanów oœwiadczeń, że znajš i zobowišzujš się w pełni respektować polskš Konstytucję i wartoœci uznawane w Polsce za ważne. Niespełnianie tych wymogów powinno być jednoznacznym powodem do deportacji".

Słowa te wywołały burzę w polskich mediach i na portalach społecznoœciowych.

Posłanka uznała więc za stosowne wyjaœnić na swoim profilu na Facebooku, że zostały one "wyrwane z kontekstu":

"Przypisywanie mi tego, że napisałam o Polakach ateistach, których należałoby deportować i wszelkie wynikajšce z takiej interpretacji opinie sš zwykłš manipulacjš" - pisze Beata Mateusiak-Pielucha.

Uważa, że osoby, które wyraziły swoje oburzenie komentujšc jej słowa nie pofatygowały się, by tekst przeczytać. 

"Poziom agresji i nienawiœci jaki zaprezentowali moi adwersarze zmusza mnie do wydania tego oœwiadczenia. Wszystkich zainteresowanych proszę o przeczytanie całoœci artykułu i wyrobienie sobie własnego zdania" - pisze posłanka PiS Beata Mateusiak Pielucha.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL