Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo i Sprawiedliwoœć

Kaczyński: Być w Europie to być w UE

PAP, Leszek Szymański
Państwo nie jest tylko organizacjš obejmujšcš terytorium. Państwo jest i powinno być jakoœciš moralnš. Mówimy o tym od 20 lat - mówił w Sejmie prezes PiS Jarosław Kaczyński w zwišzku z wystšpieniem z okazji Dnia Flagi.

- Dziœ œwięto flagi. Dobrze, że ustanowiono to œwięto. Dobrze, że umacniamy szacunek i przywišzanie do narodowych barw. Sztandar biało-czerwony to symbol naszego państwa. Symbol opisany w konstytucji. Symbole majš budować jednoœć - mówił w Sejmie Kaczyński.

- Państwo musi zapewnić bezpieczeństwo obywatelom m.in. wobec siebie samego - mówił następnie Kaczyński. - Ten rodzaj bezpieczeństwa trzeba traktować poważnie - dodał wyjaœniajšc, że państwo dysponuje monopolem na przemoc a także narzędziami do redystrybucji dóbr.

- Wielkie dzieło Lecha Kaczyńskiego przynosi efekty. Dobro jest znów oddzielane od zła. To wszystko, co poczyniono w celu pomieszania dobrego i złego cofa się - mówił prezes PiS wymieniajšc w tym kontekœcie uroczysty pogrzeb "Łupaszki" i obchody 6. rocznicy katastrofy smoleńskiej. - Możemy mówić o odrodzeniu, możemy mówić, że powstaje wielki biało-czerwony ruch, który jest Polsce potrzebny - dodał.

- Zmiana zaczęła się. Po raz pierwszy od 27 lat mamy do czynienia z pracš nad rzeczywistš odnowš i rzeczywistym umocnieniem polskiej armii. To jest podstawowe. Musimy mieć silnš armię. Kraje o mniejszym potencjale niż Polska dysponujš silnymi armiami - podkreœlił prezes PiS. Dodał jednoczeœnie, że wszystko wskazuje na to, iż już wkrótce "przestaniemy być członkami NATO drugiej kategorii" w zwišzku z zapowiedziš pojawienia się wojsk Sojuszu na naszym terytorium. 

- Przynależnoœć do UE traktujemy jako trwałš. Być w Europie to być w UE. Polacy sš Europejczykami dlatego, że sš Polakami, ale realna przynależnoœć do Europy to przynależnoœć do Unii. Ci, którzy mówiš inaczej sš szkodnikami, sš politycznymi awanturnikami - podkreœlił prezes PiS. Kaczyński przypomniał w tym kontekœcie, że jego pierwsza partia, PC, postawiła wstšpienie do EWG jako jeden ze swoich celów politycznych.

Mówišc o bezpieczeństwie wewnętrznym Kaczyński podkreœlił, że PiS zreformował już prokuraturę i przygotowuje się do reformy sšdów. - Nie może być tak, by sšdy kłaniały się gangsterom i aferzystom, pytały czy sš zadowoleni, a jednoczeœnie człowiek, który nie spłacił raty za telewizor lšdował w więzieniu - przekonywał prezes PiS.

- Polska musi rozwijać się szybciej niż bogate państwa UE. Tu doœwiadczenie pokazuje, że potrzebne jest zaangażowanie państwa. I my mamy taki plan - to jest plan Morawieckiego. Wielki plan, największy plan, jaki powstał tu od 27 lat. Cały rzšd powinien pracować dla tego planu. To dziœ ogromnie ważne, rozstrzygajšce dla Polski przedsięwzięcie - mówił Kaczyński.

- Warunki do budowy praworzšdnoœci w Polsce powstały dopiero dziœ, bo jesteœmy w stanie odbudowywać równowagę między różnymi siłami. I będziemy to czynić - stwierdził Kaczyński. - Ta równowaga społeczna to coœ zupełnie innego, niż podział i równowaga trzech rodzajów władz. Ale ona jest też niesłychanie ważna. Ale podział i równowaga, a nie dominacja jednej władzy nad innymi - dodał prezes PiS zaznaczajšc, że nawišzuje do sprawy TK. - PiS stoi na stanowisku przestrzegania konstytucji w całoœci, a w szczególnoœci jej jasnych, jednoznacznych przepisów. Chodzi i o konstytucję i ustawę (o TK - red.). Nie możemy się pogodzić z tym, że Trybunał Konstytucyjny to lekceważy. To jest stawianie się ponad konstytucjš. To mówienie, że Trybunał jest suwerenem - wyjaœnił.

- Będziemy szli własnš drogš. Prezes (Andrzej) Rzepliński odrzucił kompromis. Na anarchię w Polsce, nawet jeœli ta anarchia jest szerzona przez sšdy, się nie zgodzimy - podkreœlił prezes PiS. 

- Wolnoœć nie jest dziœ w Polsce niczym naruszana. Ona była naruszana za poprzednich rzšdów - często w sposób bardzo drastyczny - mówił Kaczyński. - Polska powinna być wyspš wolnoœci nawet wtedy, gdy wolnoœć będzie wszędzie indziej ograniczana. To jest nasz sztandar, to jest nasza moralna siła - dodał.

Kaczyński ocenił też, że nadszedł czas na nowelizację konstytucji. Dodał, że prawdopodobnie nie uda się tego dokonać w obecnej kadencji, ale zaproponował otwarcie dyskusji o zmianie konstytucji i referendum w sprawie jej przyszłego kształtu.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL