Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo drogowe

Na co musi uważać młody kierowca w 2018 r.

AdobeStock
Jak każdego roku Nowy Rok oznacza dla kierowców sporo zmian. Na co muszš się przygotować?

Największe zmiany czekajš kierowców 4 czerwca 2018 r. Osoby, które odbiorš dokument prawa jazdy po po tej dacie, muszš się liczyć z obostrzeniami. Co się zmieni?

Pojawi się dwuletni okres próbny. W jego trakcie kierowca będzie musiał zaliczyć obowišzkowy teoretyczny kurs doszkalajšcy oraz obowišzkowe szkolenie praktyczne, jeŸdzić z zielonym listkiem, a także nie będzie mógł podejmować pracy jako kierowca przez osiem miesięcy. Co ważne, starosta będzie mógł przedłużyć okres próbny.

Nowe obowišzki łšczš się z dodatkowymi opłatami: 300 zł za obowišzkowy kurs teoretyczny doszkalajšcy oraz obowišzkowe szkolenie praktyczne.

Ponadto przed upływem ósmego miesišca okresu próbnego młodych kierowców będš obowišzywały bardziej rygorystyczne ograniczenia prędkoœci. Nie będš mogli przekraczać prędkoœci 50 km/h na obszarze zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej.

Samochód, którym będzie kierował kierowca w okresie próbnym, musi być oznakowany z tyłu i z przodu okršgłš nalepkš z zielonym liœciem klonowym na białym tle. Taki symbol trzeba będzie posiadać na samochodzie przez pierwszych 8 miesięcy, i to niezależnie od tego, czy kierowca będzie się poruszał swoim czy też cudzym autem.

Dwuletni okres próby będzie obowišzywał także tych, którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami w przypadku ponownego przekroczenia liczby 24 pkt otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w cišgu pięciu lat od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny. Kurs reedukacyjny ma trwać ok. czterech dni i kosztować ok. 500 zł. Jeœli jednak w cišgu pięciu lat od zakończenia kursu kierowca znów przekroczy 24 punkty, będzie musiał ponownie podejœć do egzaminu na prawo jazdy i zdać go na identycznych zasadach jak ci, którzy ubiegajš się o uprawnienia po raz pierwszy.

Ważna zmiana dotyczy obrotu używanymi samochodami. Na portalu Historiapojazdu.gov.pl można już bezpłatnie sprawdzić przeszłoœć samochodu sprowadzonego z wybranych krajów i zarejestrowanego w Polsce. Wystarczy podać: numer rejestracyjny i VIN oraz datę pierwszej rejestracji. Od 15 grudnia historię mogš już sprawdzić nabywcy i właœciciele samochodów importowanych z rynku wtórnego wybranych krajów europejskich oraz USA i Kanady. W systemie widoczne sš pojazdy sprowadzone z zagranicy i już zarejestrowane w Polsce.

Jeœli samochód jest w bazie, to w zakładce „Dane zagraniczne" zobaczymy informacje w siedmiu kategoriach: kradzież, złomowanie, powypadkowy, uszkodzony, przekręcony licznik, niedopuszczony do ruchu, oraz informację o tym, czy służył jako taxi.

Dziœ w ewidencji dostępne sš auta pochodzšce z wybranych krajów europejskich (m.in. z Włoch czy Szwecji), a także z USA. W sumie to 21 rynków, z których dziœ pochodzi ponad 4,5 mln aut zarejestrowanych w Polsce. W przyszłoœci możliwe jest rozszerzenie usługi o kolejne kraje, w tym m.in. o Niemcy.

W styczniu 2018 r. usługa zostanie rozszerzona o auta, które jeszcze nie znalazły się w Centralnej Ewidencji Pojazdów (czyli nie sš jeszcze zarejestrowane w Polsce), a sš już oferowane do sprzedaży. Będzie to wymagało logowania się do systemu za pomocš profilu zaufanego.

Z kolei od 1 stycznia 2018 r. na nowo wybudowanych lub przebudowywanych parkingach miejsce postojowe będzie o 20 cm szersze niż do tej pory. Będzie też można wyznaczać więcej miejsc parkingowych w odległoœci 7 m od budynków.

Powód? Wiele współczesnych samochodów nie mieœci się na miejscach parkingowych. Obecnie miejsce postojowe powinno mieć długoœć 5 m i szerokoœć co najmniej 2,3 m. Według nowego rozporzšdzenia ministra infrastruktury i budownictwa z 14 listopada 2017 r. stanowiska postojowe dla samochodów powinny mieć co najmniej szerokoœć 2,5 m i długoœć 5 m – w przypadku samochodów osobowych. Nowe rozporzšdzenie zmienia także wytyczne dotyczšce liczby miejsc parkingowych wyznaczanych w najbliższym sšsiedztwie bloku mieszkalnego czy szkoły.

Dziœ jeszcze minimalna odległoœć od okien budynku mieszkalnego, w granicach której można wyznaczyć maksymalnie cztery miejsca postojowe, wynosi 7 m. Nowe przepisy nie zmieniajš tej odległoœci, ale rozszerzajš maksymalnš liczbę miejsc parkingowych z czterech do dziesięciu.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: a.lukaszewicz@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL