Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo drogowe

Unieważniona uchwała Rady Miasta w sprawie opłat za holowanie pojazdów - wyrok WSA

Fotorzepa/Waldemar Kompala
Wojewódzki Sšd Administracyjny we Wrocławiu unieważnił uchwałę Rady Miasta Jeleniej Góry okreœlajšcš wysokoœć opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym.

Jak poinformowała Prokuratura Krajowa, orzeczenie zapadło 30 listopada.

Skargę na uchwałę Rady Miasta z 16 maja 2017 r. złożyła  Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze. Zakwestionowała okreœlone w uchwale stawki, które przewidywały między innymi maksymalnš dopuszczalnš przez Ministra Finansów opłatę za holowanie pojazdów i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym. Uznała także za niedopuszczalne rozwišzanie, które przewidywało opłatę w wysokoœci 50 proc. stawki maksymalnej w przypadku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstšpienie od podjęcia takich działań.

Prokuratura wskazała w skardze, że takie rozwišzania sš niezgodne z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, ponieważ brak jest jakiegokolwiek uzasadnienia dla przyjęcia maksymalnych stawek, jak również odniesienia do realnych kosztów usuwania pojazdów na terenie powiatu.

WSA we Wrocławiu podzielił tę argumentację i stwierdził nieważnoœć uchwały. Orzeczenie nie jest prawomocne.

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze zajęła się problemem opłat za usuwanie pojazdów po artykule prasowym z 21 lutego 2017 r. opisujšcym sprawę emeryta, którego pojazd został odholowany z miejsca parkingowego przez Straż Miejskš. Emeryt nie  wyeksponował bowiem karty uprawniajšcej go do pozostawienia samochodu na miejscu dla osób niepełnosprawnych. Mężczyzna został wówczas obcišżony opłatš w wysokoœci 519 złotych.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL