Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo drogowe

Sšd: opłaty za odholowanie auta w Warszawie w 2017 r. też niezgodne z prawem

Fotorzepa, Kuba Kamiński
Uchwała Rady Warszawy o wysokoœci opłat za odholowanie nieprawidłowo zaparkowanych aut w stolicy w 2017 r. jest nieważna - orzekł Wojewódzki Sšd Administracyjny. Tydzień temu taki sam wyrok zapadł ws. opłat obowišzujšcych w 2016 r.

Obie uchwały zaskarżył Rzecznik Praw Obywatelskich. O wyroku dotyczšcym uchwały ws. stawek za 2016 r. pisaliœmy 8 marca.

Przypomnijmy, że w uchwale z 17 listopada 2016 r. Rada ustaliła na 2017 r. stawki bliskie lub takie same jak maksymalne stawki okreœlone w obwieszczeniu ministra finansów: odholowanie pojazdów o masie do 3,5 ton - 478 zł, a powyżej 16 ton - 1239 zł. Koszt ich przechowywania to - odpowiednio - 37 zł i 132 zł za dobę.

Zgodnie z ustawš Prawo o ruchu drogowym, wysokoœć stawek powinna być wyznaczana m.in. z uwzględnieniem kosztów usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu. RPO zarzucił Radzie Warszawy, że nie ustaliła tych kosztów w Warszawie, bo ani w uzasadnieniu projektu uchwały, ani w protokole sesji Rady nie było na ten temat informacji.  Uzasadnienie projektu wskazywało jedynie, że takie stawki oznaczałyby utrzymanie dochodów do budżetu miasta na poziomie 2016 r. (8-8,5 mln zł).

Zdaniem Adama Bodnara œwiadczy to o tym, że przy wyznaczaniu opłat Rada kierowała się wyłšcznie względami fiskalnymi, choć Prawo o ruchu drogowym nie zna przesłanki zapewnienia jak najwyższych wpływów do budżetu miasta przy okreœlaniu stawek opłaty za odholowanie.

WSA rozpoznał sprawę opłat za 2017 r. już 28 lutego, ale odroczył ogłoszenie wyroku. Dziœ podzielił stanowisko RPO, że stawki ustalono  niezgodnie z przepisami.

Nie wiadomo jeszcze, czy władze Warszawy zaskarżš oba orzeczenia WSA do Naczelnego Sšdu Administracyjnego. Jeœli wyroki zostanš utrzymane, osoby, które zapłaciły za odholowanie i przechowywanie auta w 2016 i 2017 r., będš mogły występować do miasta o  zwrot opłat.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL