Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo drogowe

Nauka jazdy autami bez ABS i ESP

AdobeStock
Już za kilka miesięcy młodzi kierowcy będš się uczyć jazdy w autach bez ABS i ESP. Tyle że w oœrodkach doskonalenia jazdy o takie samochody coraz trudniej.

Od 4 czerwca 2018 r. osoba, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B, będzie musiała ukończyć między czwartym a ósmym miesišcem od zdobycia uprawnień szkolenie dokształcajšce w oœrodku doskonalenia techniki jazdy. Obowišzek ten nakłada na œwieżo upieczonych kierowców nowelizacja ustawy o kierujšcych pojazdami.

Okreœlony ministerialnym rozporzšdzeniem program szkolenia obejmuje m.in. hamowanie awaryjne w zakręcie podczas jazdy z różnymi prędkoœciami pojazdem wyposażonym w ABS oraz bez niego, a także pojazdem wyposażonym w system stabilizujšcy tor jazdy ESP i bez tego systemu (może to być ten sam pojazd z wyłšczonymi systemami).

Ministerstwo Infrastruktury uważa, że porównanie zachowania auta z ABS i ESP oraz bez tych systemów pozwoli uœwiadomić kierujšcemu zagrożenia w ruchu drogowym.

– Ukończenie praktycznego szkolenia z zagrożeń w ruchu drogowym ma zmniejszyć liczbę wypadków drogowych powodowanych przez młodych kierowców – podkreœla rzecznik ministerstwa Szymon Huptyœ.

Branża szkoleniowa na nowym obowišzku nie zostawia suchej nitki. Uważa, że przepisy sš archaiczne. Wymagajš wykorzystania w szkoleniu aut bez ABS i ESP. Takich samochodów jest coraz mniej, bo w Unii Europejskiej ABS należy do wyposażenia obowišzkowego od 2004 r., ESP zaœ od 2014 r., choć oba systemy stały się powszechne dużo wczeœniej.

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Motorowego Oœrodków Doskonalenia Techniki Jazdy Mariusz Stuszewski uważa, że konieczna jest korekta programu szkolenia. Wskazuje, że hamowanie z ABS i bez niego wymaga zupełnie innych przyzwyczajeń. W aucie bez ABS należy hamować pulsacyjnie, czyli naciskać pedał hamulca z przerwami. Z kolei w samochodach z tym urzšdzeniem pedał trzeba wciskać do oporu i trzymać do zakończenia manewru.

– Co się stanie, jeœli kierowcy pomylš się zasady, które poznał na szkoleniu, i puœci pedał hamulca lub nie wciœnie go z całš siłš? To może prowadzić do tragedii – ostrzega Stuszewski.

Nauka prowadzenia auta bez ABS jest trudna również z innego powodu.

– Skšd mam wzišć zdatny do użytku samochód bez ABS, skoro np. wszystkie astry od 1994 r. majš to urzšdzenie? Oœrodki doskonalenia techniki jazdy będš musiały reanimować jakieœ stare gruchoty, żeby demonstrować niebezpieczne zachowania. Podobnie jest z ESP – wskazuje Stuszewski. Podkreœla, że szkolenie praktyczne trwa zaledwie godzinę i służy jedynie zasygnalizowaniu niebezpieczeństw. Szkoda zatem marnować ten czas na manewry w autach, których z każdym rokiem ubywa.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL