Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo drogowe

CEPiK: okres próbny dla kierowców i zielony listek jeszcze nie w czerwcu

AdobeStock
Zmiany dla młodych kierowców majš być odsunięte w czasie po raz pišty. A dzięki nim miało być bezpieczniej.

Kandydaci na kierowców, którzy w styczniu tłumnie ruszyli do szkół nauki jazdy, by zdać egzamin na prawo jazdy przed 4 czerwca 2018 r., mogš spać spokojnie. Wszystko wskazuje na to, że będš mieć więcej czasu. Jak nieoficjalnie dowiedziała się „Rzeczpospolita”, Ministerstwo Cyfryzacji rozważa przesunięcie terminu wejœcia w życie rozbudowanej ewidencji kierowców. Projekt ma być gotowy już w marcu. Jeœli tak się stanie, zmiany dla kierowców zostanš odsunięte w czasie po raz pišty (po raz pierwszy miały wejœć w życie w styczniu 2013 r.). Powód? Złe doœwiadczenia z wprowadzeniem w listopadzie 2017 r. rozbudowanej centralnej ewidencji pojazdów CEPiK 2. Jaki ma być nowy termin? Nie wiadomo.

Dmuchać na zimne

Rozbudowany CEPiK 2 ruszył 13 listopada i ujawnił potężne problemy. Przekonali się o tym kierowcy i urzędnicy niemal w całej Polsce. W Warszawie, Łodzi, Katowicach, we Wrocławiu dyrektorzy wydziałów praw jazdy i rejestracji pojazdów przepraszali klientów za opóŸnienia i prosili o wyrozumiałoœć, zastrzegajšc, że nie majš wpływu na działanie systemu, bo jest on zarzšdzany centralnie. 

– Nie wszystkie dokumenty sš honorowane – alarmowali urzędnicy w Łodzi – w efekcie rejestracja auta wydłużyła się z godziny do kilku godzin.

Na problemy skarżš się także diagnoœci.

– Przez kilkanaœcie dni pracowaliœmy w trybie awaryjnym – mówi Maciej Cieœla, właœciciel stacji diagnostycznej w Warszawie. Wielokrotnie nie udawało się przesłać wyniku przeglšdu do nowego systemu, a bez tego dowód nie może być wydany.

Duzi i mali

Awarie dotknęły nie tylko największych miast. Doskonale wie o nich także Tomasz Matuszewski, starosta gostyniński. 

– Dziœ już jakoœ sobie radzimy, ale mamy za sobš trudne chwile – potwierdza „Rzeczpospolitej”.

Mówi też, że pierwsze dni były spokojne, problemy zaczęły się w drugim tygodniu.

– Do dziœ mamy kłopoty z przerejestrowaniem pojazdów, które już były kiedyœ u nas zarejestrowane, czy z rejestracjš cišgników i lekkich przyczep.

Co myœli o przesunięciu wejœcia w życie przepisów dotyczšcych młodych kierowców?

– Uważam, że to jedyne rozsšdne rozwišzanie – przyznaje Tomasz Matuszewski. Twierdzi też, że szczególnie te dotyczšce okresu próby dla młodych kierowców i nadzoru nad nimi wymagajš jeszcze merytorycznej dyskusji.

Bez próby

Co na to kierowcy? 

– I tak nie wierzymy, że takie zmiany administracyjne cokolwiek poprawiš. A tak, przesunięcie terminu ułatwi życie młodym kierowcom i nie utrudni starym – mówi Andrzej Łukasik z Polskiego Towarzystwa Kierowców. Przypomina też, że cały czas trwajš jakieœ legislacyjne prace nad kodeksem drogowym. – Cały czas coœ ma poprawić bezpieczeństwo na drogach i z reguły nic z tego nie wychodzi. Bo nawet jeœli jest trochę lepiej, to za sprawš lepszych dróg i nowszych aut – uważa.

Przesunięcie terminu to żadne zaskoczenie dla Mariusza Sztala, wieloletniego warszawskiego egzaminatora na prawo jazdy. Dodaje jednak, że poprawa bezpieczeństwa jest konieczna. Jego zdaniem przepisów, które od lat majš wejœć w życie, nie można z góry krytykować, trzeba im dać szansę zadziałać.

Co to za zmiany? Każdy, kto od 4 czerwca 2018 r. zda egzamin na prawo jazdy, ma być objęty dwuletnim okresem próbnym, liczonym od dnia odbioru dokumentu. W jego trakcie kierowca będzie zobowišzany odbyć między czwartym a ósmym miesišcem kurs doszkalajšcy z bezpieczeństwa ruchu drogowego i praktyczne szkolenie o zagrożeniach w ruchu drogowym oraz przez pierwsze osiem miesięcy jeŸdzić z naklejonym na szybie listkiem.

Kurs doszkalajšcy będzie obejmował dwugodzinne szkolenie teoretyczne w  WORD i godzinnš praktykę w oœrodku doskonalenia jazdy. Kursy będš płatne. Przez pierwsze osiem miesięcy okresu próbnego kierowcy muszš też przestrzegać bardziej restrykcyjnych ograniczeń prędkoœci do 50 km/h w obszarze zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym (zamiast maksymalnie 100 km/h) oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej (limity na autostradach wynoszš 140 km/h, a na ekspresówkach 120 km/h). Jeœli podczas dwuletniego okresu próbnego kierowca popełni trzy wykroczenia lub jedno przestępstwo drogowe, starosta wyda decyzję o cofnięciu prawa jazdy.

Przy okazji wprowadzenia nowych przepisów zmieniš się zasady redukcji punktów karnych. Jeœli kierowca przekroczy dopuszczalne 24 punkty karne, nie straci uprawnień do prowadzenia pojazdów, ale zostanie skierowany na kurs reedukacyjny. Taki sam, na jaki będš kierowane osoby, które popełniły dwa wykroczenia podczas dwuletniego okresu próbnego.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL