Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo dla Ciebie

Nowoczesna straci miliony wyborczej dotacji - SN podtrzymał decyzję PKW o odrzuceniu sprawozdania partii

Lider Nowoczesnej Ryszard Petru
Fotorzepa
Sšd Najwyższy podtrzymał decyzję Państwowej Komisji Wyborczej o odrzuceniu sprawozdania finansowego z ostatnich wyborów Nowoczesnej oraz partii Razem.

W czwartek siedmioosobowy skład SN oddalił skargi obu partii – poinformował sędzia Dariusz Œwiecki, rzecznik SN. Posiedzenie, zgodnie z kodeksem wyborczym, było bowiem niejawne. Orzeczenie SN jest ostateczne. Nowoczesna nie otrzyma więc 6 mln zł, a partia Razem – 40 tys. zł.

Według werdyktu Państwowej Komisji Wyborczej, który teraz potwierdził SN, obie partie nie dochowały rygorów finansowania kampanii okreœlonych w art. 132 kodeksu wyborczego.

W partii Razem 10 tys. zł przekazano bezpoœrednio z rachunku bieżšcego partii. Z kolei Komitet Wyborczy Nowoczesna przyjšł prawie 2 mln zł z rachunku bieżšcego partii, choć najpierw pienišdze powinny trafić na konto funduszu wyborczego.

Nie pomogły wyjaœnienia pełnomocnika finansowego Komitetu Nowoczesna. Tłumaczył on, że pienišdze pochodziły ze Ÿródła dopuszczonego kodeksem, a przekazanie ich niejako na skróty był wynikiem nieistotnej omyłki.

Z kolei pełnomocnik Partii Razem wyjaœniał, że kwestionowanš wpłatę szybko zwrócono, nie doszło więc do przyjęcia kwot z nieuprawnionych Ÿródeł.

Rygory finansowania kampanii wyborczej sš jednak nieubłagane, a sankcje – ostre.

Uprawomocnienie się decyzji PKW oznacza, że dotacja dla obu partii zostaje pomniejszona o trzykrotnoœć œrodków pozyskanych z naruszeniem przepisów, nie więcej jednak niż o 75 proc. państwowego wsparcia. Podobny rygor dotyczy subwencji, które otrzymujš partie uzyskujšce co najmniej 3 proc. głosów. Partia Razem otrzymała 3,6 proc. głosów i nie dostała się do parlamentu.

A co na to podsšdni?

– Nowoczesna przyjmuje do wiadomoœci decyzję Sšdu Najwyższego – oœwiadczyła Joanna Schmid, wiceszefowa partii. I dodała, że skarbnik partii Michał Pihowicz odpowiedzialny za błędny przelew oddał się do dyspozycji władz partii.

sygnatura akt: III SW 7/16 , sygnatura akt: III SW 8/16

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL