Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo autorskie

Mocniejsza kontrola nad tantiemami

Fotolia.com
Organizacje zbiorowego zarzšdzania będš poddane skrupulatnemu nadzorowi. Twórcy poznajš termin na wypłatę przysługujšcego im wynagrodzenia i każdego roku dostanš informację o przysługujšcych im należnoœciach.

Sejm zajšł się ustawš gruntownie regulujšcš zbiorowe zarzšdzanie prawami autorskimi w Polsce. W czwartek skierował projekt do prac w komisji.

Prace nad projektem ustawy o zbiorowym zarzšdzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi trwały ponad rok i choć nowe regulacje były szeroko konsultowane, wcišż wywołujš emocje, gdyż dotyczš dużych pieniędzy oraz sprzecznych interesów twórców i użytkowników utworów, zwłaszcza masowych.

Sporu nie eliminuje fakt, że rzšdowy projekt wdraża unijnš dyrektywę (2014/26/UE) dotyczšcš zbiorowego zarzšdzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczšcych praw do korzystania z utworów muzycznych online na rynku wewnętrznym. Ta unijna presja jest tu też widoczna, doœć powiedzieć, że Komisja Europejska zwróciła się przed kilkoma tygodniami do Trybunału Sprawiedliwoœci UE o nałożenie na Polskę kary finansowej w wysokoœci 87,6 tys. zł za każdy dzień opóŸnienia w jej wdrożeniu – a państwa członkowskie miały dokonać wdrożenia tej dyrektywy do prawa krajowego do 10 kwietnia 2016 r.

– Niestety, projekt ustawy wykracza poza granice wyznaczone dyrektywš, a nadregulacja ta jest bardzo dotkliwe dla organizacji zbiorowego zarzšdzania, ogranicza ich samorzšdnoœć, biurokratyzuje wykonywanie czynnoœci zbiorowego zarzšdzania i pozbawia częœci dotychczasowych uprawnień, zapewniajšcych efektywnoœć działania – powiedział „Rzeczpospolitej" Janusz Fogler, przewodniczšcy zarzšdu ZAiKS, największej w Polsce organizacji zbiorowego zarzšdzania prawami autorskimi. – Mamy zatem nadzieję, że w toku parlamentarnych prac nad projektem dojdzie do koniecznej dyskusji i zmiany wadliwych przepisów.

etap legislacyjny: przed II czytaniem w Sejmie

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL