Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawnicy

Ponad 900 osób zgłosiło udział w Kongresie Prawników Polskich

Fotolia
Ponad 900 osób zadeklarowało już chęć uczestniczenia w Kongresie Prawników Polskich.

Kongres organizowany przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia", Nczelnš Radę Adwokackš i Krajowš Radę Radców Prawnych odbędzie się 20 maja w Katowicach. Udział potwierdzili m.in. Małgorzata Gersdorf, Marek Safjan, Dariusz Zawistowski. Wœród zaproszonych goœci sš m.in.: minister sprawiedliwoœci, szefowie klubów parlamentarnych, prezesi samorzšdów zaufania publicznego, prezes Zwišzku Powiatów Polskich, prezes BCC, prezydent Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, prezydent Council of Bars and Law Societies of Europe oraz szefowie organizacji pozarzšdowych, fundacji i stowarzyszeń.

Organizatorzy majš już pełnš listę panelistów (dostępnš tutaj), wœród których sš m.in. sędzia SN w stanie spoczynku prof. Adam Strzembosz, prof. i aktor Jerzy Stuhr, adw. prof. Piotr Kardas, r. pr. prof. Wojciech Popiołek, adw. prof. Maciej Gutowski, sędzia prof. UŒ dr hab. Krystian Markiewicz, r.pr. Leszek Korczak i wielu innych.

Gotowe sš także zagadnienia, które będš poruszane w czasie trzech paneli.

W ramach pierwszego panelu podjęte zostanš zagadnienia: po co ludziom sš sšdy, co decyduje o tym, że sšd jest sšdem. Istota niezależnoœci i niezawisłoœci władzy sšdowniczej, jakie sš obecnie zagrożenia dla niezależnoœci i niezawisłoœci sšdów, jako gwaranta praw i wolnoœci obywatela, jakie sš obowišzki sšdu względem obywatela zwišzane z niezawisłoœciš sędziowskš.

W ramach drugiego panelu: rola pełnomocnika w sprawach roszczeń obywateli, znaczenie tajemnicy adwokackiej dla ochrony praw obywateli, relacja: pełnomocnik – sšd, rola pełnomocnika w sformalizowanym postępowaniu sšdowym, znaczenie samorzšdowego sšdownictwa dyscyplinarnego, znaczenie samorzšdów zawodowych dla ochrony praw obywateli.

W trzecim panelu poruszone będš takie tematy jak: Pomoc prawna dla ubogich. Czy powinna zawierać kryterium dochodowe? Opłata sšdowa. Czy winna być obniżona jako wpływajšca na dostęp do wymiaru sprawiedliwoœci? Mediacja. Czy powinna być obowišzkowa w niektórych spornych rodzajach spraw rodzinnych? Posiedzenia informacyjne o mediacji. Czy powinny być obowišzkowe w sprawach, w których strony nie majš pełnomocnika i mediatorzy winni otrzymywać za nie wynagrodzenie, którego dziœ nie otrzymujš? Czy w programie studiów powinna pojawić się mediacja?

Jak informuje „Iustitia", w cišgu kilku dni od uruchomienia systemu rejestracji udział w zadeklarowało ponad 900 osób. Jednak liczba uczestników wywodzšcych się z różnych zawodów prawniczych powiększa się każdego dnia. Nadal jednak sš wolne miejsca. Chętni mogš się rejestrować pod adresem: http://kongresprawnikow.info.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL