Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Praca

Absolwenci będš dyskutować o handlu

Fotorzepa, Jakub Ostałowski jo
W sobotę w Szkole Głównej Handlowej odbędzie się Pierwszy Œwiatowy Zjazd Absolwentów Wydziału Handlu Zagranicznego.

Zjazd zwołano z okazji 25 -lecia  Korporacji Handlu Zagranicznego. W ramach obchodów zaplanowano panel dyskusyjny z udziałem podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego oraz znanych menedżerów. Rozmowy będš dotyczyły handlu zagranicznego: szans jakie stojš obecnie przed polskimi przedsiębiorcami oraz wyzwań,  z którymi muszš się mierzyć. A tych ostatnich nie brakuje. W ostatnim czasie głoœno jest o próbach ograniczania wolnego handlu, choć eksperci podkreœlajš, że globalizacji i internacjonalizacji handlu cofnšć się nie da.

Absolwenci Wydziału Handlu Zagranicznego przyjadš na zjazd z wielu krajów.  - Mogš oni kreować współpracę gospodarczš, a za niš powinna pójœć współpraca pomiędzy   uczelniami - podkreœlajš władze SGH. W sobotę wieczorem odbędzie się gala, podczas której planowane jest przedstawienie i nagrodzenie zwycięzców konkursu „SGH Professionals". 24 wrzeœnia w trakcie finału swoje pomysły na biznes zaprezentowało dwanaœcie zespołów, z których następnie wyłoniono trzech zwycięzców w kategoriach ochrony zdrowia, mediów i teleinformatyki.

Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Handlu Zagranicznego SGH/SGPiS „Korporacja HZ" jest pierwszš w Polsce organizacjš zrzeszajšcš przedstawicieli jednego wydziału. Liczy około 600 członków.

"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym zjazdu.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL