Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Praca w samorzšdzie

Ordo Iuris: dyrektor Ośrodka Kultury w Nadarzynie odwołana za ukrywanie kosztów koncertu Natalii Przybysz

Natalia Przybysz
Fotorzepa / Jerzy Dudek
Odwołano dyrektor Nadarzyńskiego Oœrodka Kultury, która odmawiała ujawnienia m.in. szczegółów dotyczšcych wydawania œrodków publicznych zwišzanych z organizacjš koncertu Natalii Przybysz.

W sprawę zaangażował się Instytut Ordo Iuris, który podaje, iż "Dyrektor Nadarzyńskiego Oœrodka Kultury przez prawie rok odmawiała ujawnienia m.in. szczegółów dotyczšcych wydawania œrodków publicznych zwišzanych z organizacjš koncertu Natalii Przybysz – piosenkarki publicznie przyznajšcej się do zabicia swojego nienarodzonego dziecka w jednej z zagranicznych klinik aborcyjnych. Wielu mieszkańców oburzyło organizowanie wydarzenia muzycznego ze œrodków publicznych".

Jak informuje Ordo Iuris, mieszkańcy Gminy Nadarzyn wielokrotnie zwracali się w trybie dostępu do informacji publicznej do Nadarzyńskiego Oœrodka Kultury w celu uzyskania podstawowych informacji głównie na temat koncertu Natalii Przybysz, organizowanego przez Oœrodek Kultury. Urzędniczka powoływała się m.in. powołała się na klauzulę poufnoœci oraz braku uzasadnienia interesu publicznego, ignorujšc tym samym m.in. wielokrotnie decyzje wydane przez Samorzšdowe Kolegium Odwoławcze czy orzeczenia w kilku postępowaniach przed Wojewódzkim Sšdem Administracyjnym.

- W tym przypadku domagaliœmy się transparentnoœci i jawnoœci gospodarowania œrodkami publicznymi, dlatego wsparliœmy starania mieszkańców gminy, którzy nie mogli wyegzekwować od urzędnika podstawowych informacji na temat wydarzenia gminnego finansowanego ze œrodków publicznych. – powiedział adw. Bartosz Lewandowski, Dyrektor Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

Jak wskazano w zarzšdzeniu wójta gminy Nadarzyn, odwołujšcym urzędniczkę „Przyczynš odwołania jest ciężkie naruszanie podstawowych obowišzków na zajmowanym stanowisku i naruszenie przepisów prawa w zwišzku z zajmowanym stanowiskiem, polegajšce na wielokrotnym bezpodstawnym odmawianiu udostępnienia informacji (...), przekraczaniu terminu na udzielenie odpowiedzi oraz pozostawaniu w bezczynnoœci pomimo kilkukrotnego uchylenia wydanych decyzji o odmowie udzielenia informacji publicznej przez Samorzšdowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie, stwierdzeniem bezczynnoœci przez Wojewódzki Sšd Administracyjny w Warszawie (...)".

ródło: Ordo Iuris

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL