Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Praca, emerytury, renty

Legalne zatrudnianie niani z mniejszymi zachętami od państwa od 2018 r.

Fotorzepa, Michał Walczak
Malejš zachęty do legalnego zatrudniania opiekunki.

Od stycznia rodzice, którzy na podstawie umowy uaktywniajšcej zatrudniajš do opieki nad dzieckiem nianię, poniosš większe koszty. Państwo opłaci składki tylko od połowy, a nie od całoœci minimalnego wynagrodzenia. Wynika tak z nowelizacji ustaw zwišzanych z systemami wsparcia rodzin.

Aby zachować dotychczasowe finansowanie składek, rodzice powinni zawrzeć umowę uaktywniajšcš z nianiš najpóŸniej do 31 grudnia 2017 r.

To niejedyna zmiana wprowadzona do ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech. W klubach dziecięcych maluchy będš mogły przebywać dłużej, a w żłobkach wystarczy jedno pomieszczenie do zabawy i do odpoczynku. Dzięki temu ma przybyć miejsc opieki. Zaplanowano też dodatkowe œrodki na ich rozwój. 250 mln zł rocznie będzie pochodziło z Funduszu Pracy. Obecnie w ponad 70 proc. gmin brakuje jakichkolwiek instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech.

Nowelizacja wprowadza też zmianę do ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Od stycznia to wojewoda, a nie marszałek województwa będzie rozpatrywał wnioski o przyznanie œwiadczeń rodzinnych i œwiadczenia wychowawczego 500+, gdy dziecko lub rodzic sš poza krajem. Gdy jeden bšdŸ więcej członków rodziny mieszka lub pracuje za granicš, wnioski sš rozpatrywane przez regionalne oœrodki polityki społecznej. Dotyczy to także rodziców rozwiedzionych lub żyjšcych w zwišzkach partnerskich. Funkcję ROPS pełnili do tej pory marszałkowie województw, ale postępowanie o przyznanie 500+ trwało bardzo długo, nawet ponad pół roku.

podstawa prawna: niektóre przepisy ustawy z 7 lipca 2017 r. DzU z 26 lipca 2017 r., poz. 1428

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL