Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Praca, emerytury, renty

Czy opłaca się złożyć wniosek o przeliczenie emerytury

123RF
Od 1 paŸdziernika można złożyć wniosek o przeliczenie emerytury. Wielu osobom może się to opłacać.

Na takš możliwoœć wskazuje emerytom sam ZUS, który opublikował takš informację na swoich stronach. BdTXT - W - 8.15 J: O przeliczenie emerytury mogš jednak wnioskować tylko te osoby, które dostajš je z nowego systemu i po 1 stycznia 2013 r. przechodziły na œwiadczenia w podwyższonym przez rzšd Donalda Tuska wieku emerytalnym. Po 1 paŸdziernika 2017 r., gdy ta reforma zostanie anulowana, nawet 670 tys. osób, które przeszło w tym czasie na œwiadczenie liczone na nowych zasadach, będzie mogło złożyć wniosek o jego przeliczenie. I uwzględnienie korzystniejszych wskaŸników. ZUS szacuje jednak, że tylko połowa uprawnionych emerytów zyska na tym przeliczeniu.

Ważna jest tabela

– Dla emerytów starajšcych się o podwyżkę kluczowš datš jest 1 kwietnia każdego roku – tłumaczy dr Tomasz Lasocki z Katedry Ubezpieczeń na Uniwersytecie Warszawskim. – Tego dnia, co roku, zmienia się tabela dalszego trwania życia, ogłaszana przez prezesa GUS. Jeœli emeryt ukończył 60 czy 65 urodziny przed 1 kwietnia, a podwyższony wiek emerytalny osišgnšł dopiero po tej dacie, może skorzystać na przeliczeniu œwiadczenia z wykorzystaniem korzystniejszych wskaŸników.

Z tej możliwoœci nie skorzystajš np. kobiety urodzone w styczniu i lutym 1953 r., których wiek emerytalny wzrósł o miesišc i przeszły na œwiadczenie najpóŸniej w marcu 2013 r. W tym czasie nie zmieniła się bowiem tabela dalszego trwania życia. Inaczej będzie z emerytkami urodzonymi w marcu 1953 r., które na œwiadczenie z ZUS mogły przejœć dopiero po ukończeniu nowego wieku emerytalnego 60 lat i miesišc, czyli po 1 kwietnia 2013 r. Ich emerytury zostały wyliczone z wykorzystaniem nowych wskaŸników dalszego trwania życia. Mogš więc teraz złożyć wniosek o przeliczenie.

Kto skorzysta

W przypadku mężczyzn jest trochę inaczej. Z możliwoœci przeliczenia co do zasady mogš skorzystać tylko ci urodzeni po 1 stycznia 1949 r., którzy œwiadczenia dostali z nowego systemu. Dla urodzonych w pierwszym kwartale 1949 r. wiek emerytalny wynosił 65 lat i pięć miesięcy. Czyli œwiadczenie w podwyższonym wieku mieli obliczone z wykorzystaniem nowych wskaŸników. Urodzeni w drugim kwartale 1949 r., nie skorzystajš z przeliczenia, bo do obliczenia ich emerytury przed i po zmianach i tak służyłaby ta sama tabela. W najlepszej sytuacji sš osoby, które wyższy wiek emerytalny 61 lat i dwa miesišce oraz 66 lat i dwa miesišce osišgnęły w kwietniu i maju tego roku. W ich przypadku do przeliczenia œwiadczenia będš brane wskaŸniki sprzed dwóch lat.

– Szacuję, że podwyżki wyniosš około 1 proc. wysokoœci œwiadczenia – dodaje Lasocki.

Osoba, która dostaje co miesišc z ZUS 2 tys. zł może wystšpić o podwyżkę w wysokoœci 20 zł miesięcznie. Rocznie będzie to już 240 zł.

OPINIA

Wojciech Andrusiewicz z Centrali ZUS w Warszawie

Po wejœciu w życie przepisów obniżajšcych wiek emerytalny osoby, które przeszły na emeryturę obliczanš według nowych zasad w dotychczas obowišzujšcym wyższym wieku, mogš wystšpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o przeliczenie swojego œwiadczenia. Do ponownego obliczenia œwiadczenia ZUS uwzględni tablicę œredniego dalszego trwania życia z dnia osišgnięcia obniżonego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), o ile będzie to dla nich korzystniejsze. Z naszych danych wynika, że od 1 stycznia 2013 r. na œwiadczenia z nowego systemu przeszło około 670 tys. osób. Szacujemy, że przeliczenie œwiadczenia z wykorzystaniem niższych wskaŸników będzie możliwe w przypadku połowy tych osób.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL