Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Praca, emerytury, renty

Potršcenie długu z emerytury: więcej w kieszeni dłużnika

Fotolia.com
Emeryt zachowa co najmniej 750 zł brutto po potršceniu jego długów w banku. To dużo więcej niż w poprzednich latach.

Od 1 lipca wzrasta limit kwoty œwiadczenia wolnej od egzekucji komorniczej, który ma ogromne znaczenie dla tysięcy zadłużonych emerytów i rencistów.

W myœl nowego brzmienia art. 141 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, będzie on teraz wynosił co najmniej 75 proc. minimalnej emerytury, czyli przynajmniej 750 zł brutto. Do tej pory kwota, która zostawała w kieszeni emeryta po potršceniu wierzytelnoœci była znacznie niższa i wynosiła tylko 50 proc. minimalnej emerytury.

Jeszcze na poczštku tego roku, zanim minimalna emerytura wzrosła od 1 marca do 1000 zł miesięcznie, wolna od egzekucji była kwota 441,28 zł miesięcznie.

– Będziemy się przyglšdali, jak działajš nowe przepisy i być może, za pół roku, czy rok uda się nam podwyższyć limit kwoty wolnej od egzekucji do 85 proc. minimalnej emerytury – mówi Barbara Bartuœ, poseł PiS, sejmowy sprawozdawca projektu.

Co ważne, w myœl przepisów przejœciowych nowe limity będš miały zastosowanie także do aktualnych potršceń należnoœci wypłacanych przez ZUS czy KRUS.

Nowy wyższy limit nie ma jednak zastosowania do należnoœci alimentacyjnych. W tym zakresie obowišzuje stary limit 60 proc. kwoty minimalnej emerytury czy renty.

podstawa prawna: ustawa z 21 paŸdziernika 2016 r. DzU z 15 grudnia 2016 r., poz. 2036

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL