Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Praca, emerytury, renty

Uprawnień nie cofa się za mały błšd

123RF
W postępowaniu o cofnięcie uprawnień diagnosty trzeba rozważyć, czy naruszenia, jakich dopuœcił się uprawniony, i surowa kara odpowiadajš zasadzie proporcjonalnoœci.

Naczelny Sšd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjnš diagnosty, któremu cofnięto uprawnienia do wykonywania badań technicznych pojazdów.

Kłopoty diagnosty zaczęły się po wizycie pracowników starosty, którzy zarzucili, że przeprowadził okresowe badania techniczne dwóch pojazdów, nie wykonujšc wszystkich czynnoœci. Chodziło m.in. o sprawdzenie poprawnoœci działania spryskiwaczy, wycieraczek, działania drzwi, pasów i hamulców. To wystarczyło, by pozbawić go uprawnień na pięć lat.

Mężczyzna nie zgadzał się z tak drakońskš karš. I choć potwierdził brak przeprowadzenia niektórych procedur, tłumaczył, że nie ustalono, jaki wpływ na bezpieczeństwo pojazdów miałoby ich pominięcie. Nie jest więc pewne, czy ciężar popełnionego uchybienia jest na tyle duży, że daje podstawę do decyzji o cofnięciu uprawnień.

Ta argumentacja nie przekonała samorzšdowego kolegium odwoławczego. Jego zdaniem nie ma znaczenia, czy diagnosta przepuœcił pojazd niesprawny, tylko czy wykonał badanie œciœle zgodnie z procedurš. Kolegium podkreœliło, że diagnosta jako osoba zaufania publicznego musi wykonywać wszystkie badania niezwykle starannie, a nie tylko „na oko".

Wojewódzki Sšd Administracyjny w Warszawie podzielił to stanowisko. Na sprawę diagnosty inaczej spojrzał dopiero NSA.

Jak wyjaœnił sędzia NSA Stanisław Gronowski, doszło w niej do naruszenia przepisów postępowania. Konkretnie nie sprawdzono, czy uchybienia, których dopuœcił się diagnosta, mieœciły się w konstytucyjnej zasadzie proporcjonalnoœci. Inaczej mówišc, czy tak surowa kara była adekwatna do naruszeń.

W ocenie NSA, nawet gdy decyzja ma charakter zwišzany, nie zwalnia to z uwzględniania zasady proporcjonalnoœci. Zwłaszcza gdy istnieje dysproporcja między naruszeniem a sankcjš. WSA będzie musiał to uwzględnić, bioršc pod uwagę m.in. przebieg postępowania i postawę skarżšcego.

Wyrok jest prawomocny.

sygnatura akt: II GSK 2487/14

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL