500plus: jakie zmiany wprowadza ustawa

aktualizacja: 26.03.2016, 13:18
Ustawa 500+ zawiera nie tylko nowe regulacje ustalające warunki nabywa...
Ustawa 500+ zawiera nie tylko nowe regulacje ustalające warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady jego wypłacania. Wprowadza też zmiany w 17 innych, obowiązujących już ustawach
Foto: materiały prasowe

Z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wynika uprawnienie do świadczenia wychowawczego. Natomiast prawo do dodatku wychowawczego reguluje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Obie te należności będą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego.

REDAKCJA POLECA

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (ustawa 500+), która – z wyjątkiem obowiązującego już art. 53 – wejdzie w życie 1 kwietnia 2016 r., nie tylko zawiera nowe regulacje ustalające warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia, lecz także wprowadza zmiany w 17 innych, obowiązujących już ustawach, które dotyczą m.in. świadczeń rodzinnych, pomocy społecznej, systemu pieczy zastępczej i ochrony danych osobowych.

Ujednolicenie przepisów

W art. 2 pkt 1 ustawy 500+, ustalając definicję dochodu, odwołano się do dochodu w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych. Regulacje zawarte w ustawie 500+ spowodowały jednak także zmiany dostosowawcze w innych ustawach. Przykładowo, od 1 kwietnia 2016 r., zgodnie ze zmienioną ustawą o świadczeniach rodzinnych, pojęcie „instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie" będzie oznaczać dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

Z zakresu tego pojęcia wyłączono natomiast zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy oraz placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Tak, jak ma to miejsce w przypadku świadczenia wychowawczego, w razie marnotrawienia świadczeń rodzinnych lub wydatkowania ich niezgodnie z przeznaczeniem można będzie przekazywać je także w formie opłacania usług.

Przykład:

Załóżmy, że świadczenie pielęgnacyjne, przewidziane w ustawie o świadczeniach rodzinnych, przysługuje za niepełny miesiąc kalendarzowy. Obecnie w takiej sytuacji należność tę wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia za każdy dzień, z zaokrągleniem do 10 groszy w górę. Po zmianach należność za niepełny miesiąc będzie się ustalać przez podzielenie kwoty tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w danym miesiącu, a następnie pomnożenie otrzymanej kwoty przez liczbę dni kalendarzowych, za które przysługuje ta należność, czyli postępując tak, jak przy obliczaniu świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą 500+.

Zmiany dostosowawcze zawarto także w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (m.in. w zakresie definicji) oraz w ustawie o Karcie Dużej Rodziny.

Żródło: Rzeczpospolita

Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętę digitalizację, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Gremi Business Communication. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Gremi Business Communication lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych". Formularz zamówienia można pobrać na stronie www.rp.pl/licencja.

POLECAMY

KOMENTARZE