Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Praca, emerytury, renty

Niepełnosprawni: jeden system orzekania o inwalidztwie

www.sxc.hu
Ma być jeden system orzekania o inwalidztwie zamiast pięciu oddzielnych. Zmiany będš gotowe za rok.

Po latach skarg ponad 2 miliony niepełnosprawnych Polaków może wreszcie liczyć na korzystne dla nich zmiany. Pracę rozpoczyna specjalny zespół ekspertów, który przygotuje jeden spójny system orzekania o niepełnosprawnoœci i niezdolnoœci do pracy. Zastšpi on obecne, powszechnie krytykowane, regulacje.

Zespół już pracuje

– Obecnie funkcjonuje pięć różnych systemów orzekania o niepełnosprawnoœci i niezdolnoœci do pracy – mówi prof. Gertruda Uœcińska, prezes ZUS, która pokieruje pracami zespołu.

W zależnoœci od tego, czy niepełnosprawny stara się o rentę w ZUS, jest rolnikiem, mundurowym, czy też zależy mu na uzyskaniu karty parkingowej uprawniajšcej do specjalnych miejsc postojowych dla niepełnosprawnych, musi zgłosić się do kilku różnych instytucji. W każdym przypadku musi zgromadzić oddzielnš dokumentację medycznš, bo każda z instytucji orzekajšcych rzšdzi się innymi przepisami. Rodzi to ogromny chaos i jest niezrozumiałe dla ubezpieczonych.

Z zarzšdzenia premier Beaty Szydło, która powołała zespół, wynika, że projekt przewidujšcy nowe zasady orzekania o niepełnosprawnoœci ma być gotowy za rok.

– W Polsce wydaje się ogromne pienišdze na wsparcie dla niepełnosprawnych, czy to w formie rent z ZUS i KRUS, czy jako dofinansowania ich wynagrodzeń wypłacane przedsiębiorcom przez PFRON, kończšc na subwencjach oœwiatowych za nauczanie uczniów z niepełnosprawnoœciami. Połšczenie tych systemów może dać ogromne efekty – mówi Piotr Pawłowski, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji.

Kolosalna zmiana

– Obecnie orzeczenie lekarza sprowadza się do stwierdzenia ograniczeń w możliwoœci samodzielnej egzystencji czy niezdolnoœci do pracy, ale bez oceny możliwoœci funkcjonowania niepełnosprawnego w danym otoczeniu czy podejmowania zatrudnienia – zauważa dr Paweł Kubicki ze Szkoły Głównej Handlowej. – Zmiana zasad orzekania będzie prawdziwš rewolucjš. Z konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych wynika bowiem, że orzeczenie powinno identyfikować potrzeby takiej osoby, by zapewnić jej możliwoœć normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, pracy i rodzinie. Rozumiem, że zmiany będš szły właœnie w tš stronę – dodaje.

Poza ogromnymi oszczędnoœciami, jakie przyniesie integracja różnych systemów orzekania o niepełnosprawnoœci, może się okazać, że poprawi się też wsparcie udzielane takim osobom. Z 2 milionów niepełnosprawnych w Polsce pracuje tylko mniej więcej pół miliona. Gdyby udało się zaktywizować choćby częœć z pozostałych 1,5 mln niepełnosprawnych, znalazłyby się dla nich posady w biznesie poszukujšcym ršk do pracy.

Lesław Nawacki - dyrektor zespołu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

Bardzo jestem ciekaw propozycji zmian w systemie orzekania o niepełnosprawnoœci, jakie przygotuje zespół. Od 2008 r. apelujemy do kolejnych rzšdów, aby uproœcić obecnie obowišzujšce przepisy. Osoby niepełnosprawne skarżš się na koniecznoœć gromadzenia dokumentacji medycznej dla różnych instytucji, powtarzanie badań diagnostycznych oraz długie oczekiwanie na badanie przez różne zespoły orzekajšce. To istotne utrudnienie, zwłaszcza gdy osoba ubiegajšca się o œwiadczenia pozostaje bez niezbędnych œrodków utrzymania. Dla wielu jest niezrozumiałe także to, że po uzyskaniu umiarkowanego czy znacznego stopnia niepełnosprawnoœci sš póŸniej uznawane przez ZUS za zdolne do pracy, bez prawa do renty.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL