Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Praca, emerytury, renty

Koordynacja 500+ w rękach wojewodów

123RF
Rodziny, w których rodzic mieszka lub pracuje za granicš, czekajš na wypłaty nawet rok.

Od stycznia tzw. sprawy transgraniczne o 500+ przejęli wojewodowie, by terminowo je rozpatrywać. Do końca 2017 r. służby wojewodów przejęły ponad 242 tys. niezałatwionych spraw. Wszczęto ponad 42 proc. Najgorzej idzie to w woj. opolskim, lubuskim i zachodniopomorskim.

– W każdej takiej sprawie czekajš rodziny i dzieci – mówiła minister Elżbieta Rafalska.

Skšd opóŸnienia? W wielu przypadkach winne były gminy, które sprawami transgranicznymi jako bardziej skomplikowanymi zajmowały się na końcu. Przekazywały też niekompletne wnioski.

Zdaniem samorzšdów po częœci problem wynikał z niedofinansowania. Innego zdania jest ministerstwo, które wojewodom przyznało jednak nieco wyższe œrodki na to zadanie.

Trwajš też prace nad zmianš procedury współpracy gmin z województwem w sprawach œwiadczeń rodzinnych.

Postępowanie o 500+ w przypadku, gdy jeden bšdŸ więcej członków rodziny mieszka lub pracuje za granicš, jest bardziej skomplikowane. Np. gdy matka mieszka wraz z dziećmi i pracuje w Polsce, a ojciec pracuje za granicš, sytuacja jest jasna – 500+ się należy. Wówczas zasiłki z państwa, w którym mieszka ojciec, będš pomniejszane o kwotę œwiadczenia wychowawczego. Gdy jednak matka jest bierna zawodowo, sytuacja jest bardziej skomplikowana. Wówczas urzšd marszałkowski wysyła zapytanie za granicę, czy państwo, w którym przebywa ojciec dzieci, wypłaca œwiadczenia rodzinne. Po uzyskaniu odpowiedzi, na którš czeka się nawet kilka miesięcy, w Polsce będzie można wypłacić dodatek dyferencyjny, będšcy różnicš wysokoœci zagranicznych œwiadczeń rodzinnych i tych, które należš się w Polsce.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL